Visa allt om Katarina Axelsson Aktiebolag
Visa allt om Katarina Axelsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 977 928 81 1 683 1 725 1 172 997 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 293 219 -146 1 575 1 303 547 663 -16 -16 -14
Resultat efter finansnetto 484 284 -141 1 651 1 367 555 730 6 46 56
Årets resultat 280 162 1 909 760 409 538 4 35 408
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 287 4 097 3 919 3 421 2 585 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 762 590 41 1 800 2 264 3 126 2 385 1 752 1 899 1 860
Tillgångar 5 050 4 687 3 960 5 220 4 849 3 126 2 385 1 752 1 899 1 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 227 3 106 3 101 3 255 2 496 1 886 1 742 1 728 1 723 1 689
Obeskattade reserver 785 665 595 745 335 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 038 916 265 1 221 2 018 1 240 644 24 176 171
Skulder och eget kapital 5 050 4 687 3 960 5 220 4 849 3 126 2 385 1 752 1 899 1 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 110 0 266 414 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 266 414 - - 0 -
Löner till övriga anställda 443 443 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 443 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 139 35 0 84 129 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 222 159 156 155 150 150 265 524 0 0
Omsättning 977 928 81 1 683 1 725 1 172 997 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 977 928 81 1 683 1 725 1 172 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 583 152 10 361 555 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 293 219 -146 1 575 1 303 547 663 -16 -16 -14
Nettoomsättningförändring 5,28% 1 045,68% -95,19% -2,43% 47,18% 17,55% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 9,58% 6,08% -3,46% 31,69% 28,25% 17,72% 30,61% -% -% -%
Vinstmarginal 49,54% 30,71% -169,14% 98,28% 79,42% 47,27% 73,22% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -28,25% -35,13% -276,54% 34,40% 14,26% 160,92% 174,62% -% -% -%
Soliditet 76,03% 77,34% 90,03% 72,87% 56,57% 60,33% 73,04% 98,63% 90,73% 90,81%
Kassalikviditet 73,41% 64,41% 15,47% 147,42% 112,19% 252,10% 370,34% 7 300,00% 1 078,98% 1 087,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...