Visa allt om a'la Carte Food Scandinavia AB
Visa allt om a'la Carte Food Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 145 682 134 561 145 402 154 646 165 090 150 444 57 460 16 439 9 801 7 228
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 934 -2 385 -1 343 357 840 932 1 278 1 672 668 622
Resultat efter finansnetto 26 255 -1 537 -4 107 2 281 2 609 1 852 2 037 3 345 351 622
Årets resultat 27 269 -390 -4 107 2 195 2 595 1 418 1 568 2 819 188 336
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 416 17 724 16 386 16 799 16 884 16 890 16 425 16 503 16 406 7
Omsättningstillgångar 51 265 15 365 16 483 19 046 21 512 22 431 7 902 1 867 1 056 2 121
Tillgångar 53 680 33 089 32 869 35 845 38 396 39 321 24 327 18 370 17 462 2 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 972 6 703 6 768 10 875 9 180 6 585 5 167 3 599 780 592
Obeskattade reserver 0 174 894 894 884 1 097 807 547 267 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 610 5 250 4 200 5 250 6 650 8 605 12 114 15 304 29
Kortfristiga skulder 19 708 20 602 19 956 19 876 23 082 24 988 9 748 2 110 1 111 1 328
Skulder och eget kapital 53 680 33 089 32 869 35 845 38 396 39 321 24 327 18 370 17 462 2 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 544 546 180 90 60 60 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 449 1 538 1 057 1 124 649 337 150 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 911 880 695 679 293 155 48 0 0 0
Utdelning till aktieägare 27 000 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 145 682 134 561 145 402 154 646 165 090 150 444 57 460 16 439 9 801 7 228
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 36 421 33 640 48 467 51 549 82 545 150 444 57 460 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 759 758 687 644 522 593 203 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 858 -2 297 -1 258 442 922 978 1 281 1 673 669 622
Nettoomsättningförändring 8,26% -7,46% -5,98% -6,33% 9,74% 161,82% 249,53% 67,73% 35,60% -%
Du Pont-modellen 48,98% -4,04% -12,00% 6,58% 7,43% 5,04% 9,38% 21,09% 3,84% 29,23%
Vinstmarginal 18,05% -0,99% -2,71% 1,52% 1,73% 1,32% 3,97% 23,57% 6,85% 8,61%
Bruttovinstmarginal 4,57% 4,63% 4,04% 4,38% 4,47% 4,73% 7,75% 15,33% 15,84% 14,31%
Rörelsekapital/omsättning 21,66% -3,89% -2,39% -0,54% -0,95% -1,70% -3,21% -1,48% -0,56% 10,97%
Soliditet 63,29% 20,67% 22,71% 32,18% 25,61% 18,80% 23,68% 21,74% 5,57% 33,88%
Kassalikviditet 260,12% 74,58% 82,60% 95,82% 93,20% 89,77% 81,06% 88,48% 95,05% 159,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...