Visa allt om Vildmarksbolaget i Bergslagen Aktiebolag
Visa allt om Vildmarksbolaget i Bergslagen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 11 37 98 48 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -59 -85 -68 -50 -27 1 -12 -5 -7
Resultat efter finansnetto -6 -59 -90 -79 -66 -42 -10 -12 -5 -7
Årets resultat -6 -59 -90 -79 -66 -42 -10 -12 -5 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 54 133 213 292 371 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 39 2 3 3
Tillgångar 0 0 54 133 213 292 410 2 3 3
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -311 -304 -245 -154 -76 -10 32 -62 -50 -45
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 301 301 0 11 145 213 277 2 0 0
Kortfristiga skulder 10 4 299 278 144 89 103 63 53 49
Skulder och eget kapital 0 0 54 133 213 292 410 2 3 3
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 11 37 98 48 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -5 -6 11 29 52 27 -12 -5 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -70,27% -62,24% 104,17% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -51,13% -23,47% -9,25% 0,24% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -618,18% -135,14% -27,55% 2,08% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 77,55% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -2 527,27% -389,19% -90,82% -133,33% -% -% -%
Soliditet -% -% -453,70% -115,79% -35,68% -3,42% 7,80% -3 100,00% -1 666,67% -1 500,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,86% 3,17% 1,89% 6,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...