Visa allt om EMKAB AB
Visa allt om EMKAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 335 167 2 817 3 819
Övrig omsättning - 4 - - - - 19 225 - -
Rörelseresultat (EBIT) -74 4 0 0 -1 -16 48 -1 459 -165 -417
Resultat efter finansnetto -74 4 0 0 -1 -16 48 -1 459 -164 -415
Årets resultat 326 4 0 0 504 267 48 -1 459 -164 -415
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 156 0 1 830 830 340 97 250 1 003 892
Tillgångar 1 156 0 1 830 830 340 97 250 1 003 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 156 829 825 825 825 322 -1 474 -1 522 -63 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 830 -826 4 4 4 1 533 1 623 2 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 1 1 15 38 149 1 064 792
Skulder och eget kapital 1 156 0 1 830 830 340 97 250 1 003 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 299 37 47
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 113 12 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 4 0 0 0 0 354 392 2 817 3 819
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 335 167 2 817 3 819
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 259 49 149
Rörelseresultat, EBITDA -74 4 0 0 -1 -16 48 -1 459 -165 -417
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 100,60% -94,07% -26,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 49,48% -583,60% -16,35% -46,52%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 14,33% -873,65% -5,82% -10,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 70,75% -32,93% 56,09% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 17,61% 60,48% -2,17% 2,62%
Soliditet 100,00% -% 82 500,00% 99,40% 99,40% 94,71% -1 519,59% -608,80% -6,28% 11,32%
Kassalikviditet -% -% 100,00% 83 000,00% 83 000,00% 2 266,67% 255,26% 167,79% 94,27% 112,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...