Visa allt om S. Rendahl Consulting AB
Visa allt om S. Rendahl Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 104 1 580 1 957 3 990 4 025 3 945 4 073 3 804 5 291
Övrig omsättning - 169 651 - 121 221 236 182 265 142
Rörelseresultat (EBIT) -168 -460 965 -690 864 1 579 1 374 2 139 1 238 1 246
Resultat efter finansnetto -12 -262 1 051 -762 427 1 438 1 089 1 526 586 861
Årets resultat 185 101 1 143 -755 45 1 055 743 707 126 417
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 425 4 506 4 540 3 775 4 427 4 866 4 176 2 638 2 492 624
Omsättningstillgångar 103 373 1 136 1 172 2 562 2 451 1 915 2 630 2 807 2 947
Tillgångar 4 529 4 879 5 676 4 948 6 989 7 317 6 091 5 268 5 299 3 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 259 3 242 3 292 2 423 3 578 3 834 3 569 2 826 2 119 2 014
Obeskattade reserver 1 030 1 287 1 696 1 949 2 067 1 985 1 880 1 804 1 365 1 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 105 106 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 350 689 575 1 239 1 393 642 638 1 815 438
Skulder och eget kapital 4 529 4 879 5 676 4 948 6 989 7 317 6 091 5 268 5 299 3 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 630 600 200 1 000 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 92 355 366 531 30 8 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 26 134 133 570 663 637 613 616 470
Utdelning till aktieägare 155 168 0 275 60 300 0 0 0 22
Omsättning 0 273 2 231 1 957 4 111 4 246 4 181 4 255 4 069 5 433
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 52 790 979 1 995 2 013 1 973 2 037 1 902 2 646
Personalkostnader per anställd (tkr) - 72 271 281 595 699 645 441 854 590
Rörelseresultat, EBITDA -161 -451 1 007 363 1 423 1 625 1 416 2 182 1 287 1 299
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,42% -19,26% -50,95% -0,87% 2,03% -3,14% 7,07% -28,10% -%
Du Pont-modellen -% -5,27% 18,85% -13,99% 8,54% 19,73% 17,88% 31,83% 15,66% 24,27%
Vinstmarginal -% -247,12% 67,72% -35,36% 14,96% 35,88% 27,60% 41,17% 21,82% 16,39%
Bruttovinstmarginal -% 34,62% 99,11% 99,74% 97,04% 99,23% 91,25% 96,76% 100,00% 61,84%
Rörelsekapital/omsättning -% 22,12% 28,29% 30,51% 33,16% 26,29% 32,27% 48,91% 26,08% 47,42%
Soliditet 89,70% 87,02% 81,31% 78,00% 72,99% 72,39% 81,34% 78,30% 58,54% 78,94%
Kassalikviditet 42,92% 106,57% 155,01% 189,57% 199,76% 169,49% 282,87% 397,96% 151,13% 501,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...