Visa allt om Gnalöv Gård AB
Visa allt om Gnalöv Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 752 745 820 720 603 442 219 39 0 226
Övrig omsättning 2 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 37 -16 -3 -2 -22 26 28 -31 -59 131
Resultat efter finansnetto 37 -17 -4 -2 -22 26 28 -32 -58 131
Årets resultat 36 -17 -4 -2 -22 20 28 -32 -58 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
Omsättningstillgångar 240 271 312 273 272 267 234 154 230 319
Tillgångar 240 271 312 273 272 269 238 160 238 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 143 161 165 167 189 169 141 173 231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 128 151 108 105 81 69 20 65 98
Skulder och eget kapital 240 271 312 273 272 269 238 160 238 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 110 103 26 30 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 332 317 339 301 282 74 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 101 121 93 89 57 32 8 9 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 754 745 820 720 603 442 219 39 0 226
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 251 248 273 360 302 221 219 39 - 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 153 156 176 209 194 131 144 35 39 58
Rörelseresultat, EBITDA 37 -16 -3 -2 -20 28 30 -29 -57 136
Nettoomsättningförändring 0,94% -9,15% 13,89% 19,40% 36,43% 101,83% 461,54% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 15,42% -5,90% -0,96% -0,73% -8,09% 9,67% 11,76% -18,75% -% 39,82%
Vinstmarginal 4,92% -2,15% -0,37% -0,28% -3,65% 5,88% 12,79% -76,92% -% 57,96%
Bruttovinstmarginal 93,35% 92,62% 95,98% 92,22% 89,88% 90,27% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,80% 19,19% 19,63% 22,92% 27,69% 42,08% 75,34% 343,59% -% 97,79%
Soliditet 74,58% 52,77% 51,60% 60,44% 61,40% 70,26% 71,01% 88,12% 72,69% 70,21%
Kassalikviditet 393,44% 211,72% 206,62% 252,78% 259,05% 329,63% 339,13% 770,00% 353,85% 325,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...