Visa allt om Standby Group AB
Visa allt om Standby Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 407 3 107 4 576 7 505 18 033
Övrig omsättning - - - - - 81 2 - 1 624 801
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -3 -31 -992 -8 880 -8 127 -8 328 -4 816
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -3 -68 -994 -3 296 -14 473 -8 503 -5 077
Årets resultat 6 171 0 0 -3 -68 -994 -3 296 -14 473 -8 503 -4 982
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 945 35 945 0 0 0 0 90 2 616 6 116 1 570
Omsättningstillgångar 4 385 1 740 990 992 1 383 2 088 2 477 6 116 6 784 10 881
Tillgångar 40 330 37 685 990 992 1 383 2 088 2 567 8 732 12 900 12 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 840 2 669 929 929 932 1 000 1 004 1 001 999 1 001
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 70 108 251 121
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 947 5 462 4 424
Kortfristiga skulder 31 490 35 016 61 63 451 1 088 1 494 3 677 6 187 6 905
Skulder och eget kapital 40 330 37 685 990 992 1 383 2 088 2 567 8 732 12 900 12 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 196 3 240 579 808 793
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 305 780 4 063 4 800 4 792
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 246 1 607 2 015 2 456 2 528
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 488 3 109 4 576 9 129 18 834
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 1 8 15 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 407 388 305 577 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 839 724 454 646 513
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -3 -31 -983 -6 566 -7 865 -7 954 -2 561
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -86,90% -32,10% -% -58,38% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -47,51% -128,32% -92,82% -64,22% -38,41%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -243,73% -106,02% -177,12% -110,38% -26,52%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 60,44% 33,41% 64,31% 20,85% 55,45%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 245,70% 31,64% 53,30% 7,95% 22,05%
Soliditet 21,92% 7,08% 93,84% 93,65% 67,39% 47,89% 39,11% 11,46% 7,74% 8,04%
Kassalikviditet 13,93% 4,97% 1 622,95% 1 574,60% 306,65% 191,91% 81,79% 72,89% 64,72% 143,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...