Visa allt om AB Swed-Weld Fides
Visa allt om AB Swed-Weld Fides

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 602 14 368 9 843 5 504 3 151 3 268 1 752 2 986 1 213 1 167
Övrig omsättning - 25 - 276 45 30 - 17 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 955 2 889 2 291 641 124 318 -26 11 -277 89
Resultat efter finansnetto 2 950 2 881 2 261 631 120 311 -26 14 -317 72
Årets resultat 2 298 2 243 1 319 365 101 284 -26 -3 -239 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 360 0 0 0 0 0 0 0 85
Omsättningstillgångar 8 792 7 693 6 934 2 182 1 659 1 318 897 955 622 817
Tillgångar 9 152 8 053 6 934 2 182 1 659 1 318 897 955 622 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 610 3 932 1 989 670 379 369 158 184 188 427
Obeskattade reserver 701 701 701 134 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 842 3 420 4 244 1 378 913 949 739 771 434 415
Skulder och eget kapital 9 152 8 053 6 934 2 182 1 659 1 318 897 955 622 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 348 1 282 956 876 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 476 483 347 303 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 620 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 12 602 14 393 9 843 5 780 3 196 3 298 1 752 3 003 1 216 1 167
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 - - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 201 4 789 3 281 2 752 - - - - 1 213 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 599 440 599 - - - - 42 32
Rörelseresultat, EBITDA 3 008 2 929 2 291 641 124 318 -26 11 -192 181
Nettoomsättningförändring -12,29% 45,97% 78,83% 74,67% -3,58% 86,53% -41,33% -% 3,94% -%
Du Pont-modellen 32,29% 35,90% 33,04% 29,38% 7,59% 24,13% -2,79% 1,68% -44,53% 9,87%
Vinstmarginal 23,45% 20,12% 23,28% 11,65% 4,00% 9,73% -1,43% 0,54% -22,84% 7,63%
Bruttovinstmarginal 45,19% 39,08% 39,67% 39,35% 5,49% 15,30% 11,02% 7,77% 34,21% 57,16%
Rörelsekapital/omsättning 47,21% 29,74% 27,33% 14,61% 23,68% 11,29% 9,02% 6,16% 15,50% 34,45%
Soliditet 67,27% 55,62% 36,57% 35,23% 22,85% 28,00% 17,61% 19,27% 30,23% 52,21%
Kassalikviditet 281,25% 215,79% 153,04% 144,41% 140,64% 98,74% 82,41% 87,68% 84,10% 126,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...