Visa allt om SOT mat&vin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 624 6 287 6 522 104 457 487 584 689 707 49
Övrig omsättning 2 310 1 437 1 162 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 701 522 41 31 -26 131 17 243 94 46
Resultat efter finansnetto 696 523 40 33 -22 131 14 246 95 46
Årets resultat 538 400 29 28 -22 91 14 170 69 33
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 039 1 096 765 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 424 1 420 1 392 242 309 472 364 515 553 133
Tillgångar 2 463 2 515 2 157 242 309 472 364 515 553 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 908 530 130 232 252 356 264 299 169 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 554 1 985 2 027 10 58 116 99 216 384 33
Skulder och eget kapital 2 463 2 515 2 157 242 309 472 364 515 553 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 99 146 0 0 0 0 0 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 106 0 - - 0 - 150 -
Löner till övriga anställda 5 064 2 801 2 654 24 279 186 364 223 227 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 852 1 049 879 8 127 107 152 114 123 0
Utdelning till aktieägare 360 160 0 131 48 82 0 96 40 0
Omsättning 14 934 7 724 7 684 104 457 487 584 689 707 49
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 18 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 631 314 362 104 457 487 584 689 707 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 193 199 34 426 320 516 380 549 -
Rörelseresultat, EBITDA 815 561 78 31 -26 131 17 243 94 46
Nettoomsättningförändring 100,80% -3,60% 6 171,15% -77,24% -6,16% -16,61% -15,24% -2,55% 1 342,86% -%
Du Pont-modellen 28,46% 20,76% 1,90% 13,64% -7,12% 27,75% 4,95% 47,96% 17,18% 34,59%
Vinstmarginal 5,55% 8,30% 0,63% 31,73% -4,81% 26,90% 3,08% 35,85% 13,44% 93,88%
Bruttovinstmarginal 65,53% 69,19% 59,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,03% -8,99% -9,74% 223,08% 54,92% 73,10% 45,38% 43,40% 23,90% 204,08%
Soliditet 36,87% 21,07% 6,03% 95,87% 81,55% 75,42% 72,53% 58,06% 30,56% 75,19%
Kassalikviditet 82,88% 63,22% 63,25% 2 420,00% 532,76% 406,90% 367,68% 238,43% 144,01% 403,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...