Visa allt om Möller & Partners AB
Visa allt om Möller & Partners AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 944 38 102 34 341 35 303 29 417 24 798 23 082 24 121 22 758 84 300
Övrig omsättning 10 404 1 903 12 2 770 3 288 17 747 8 114 5 853 2
Rörelseresultat (EBIT) 17 821 12 557 -1 276 10 793 5 897 2 737 17 872 9 046 7 286 70 455
Resultat efter finansnetto 15 499 12 174 3 561 7 893 2 887 2 634 17 970 15 465 16 099 82 219
Årets resultat 12 257 9 388 2 490 5 811 2 307 2 163 17 026 16 234 15 301 82 078
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 800 184 432 184 800 200 272 194 860 189 506 184 731 203 277 188 727 134 451
Omsättningstillgångar 34 709 37 248 36 600 32 648 41 262 47 741 63 622 66 688 60 032 86 188
Tillgångar 187 509 221 680 221 400 232 920 236 122 237 247 248 353 269 965 248 759 220 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 062 86 287 88 899 98 849 97 038 102 731 112 568 113 542 105 308 116 007
Minoritetsintressen 4 538 4 460 4 000 3 877 2 153 1 164 0 17 40 0
Avsättningar (tkr) 15 042 13 798 12 217 10 751 10 409 10 447 8 510 5 162 5 670 2 599
Långfristiga skulder 69 543 99 344 101 233 103 127 104 515 106 856 107 568 109 278 116 642 75 349
Kortfristiga skulder 26 324 17 791 15 051 16 316 22 007 16 049 19 707 41 966 21 099 26 684
Skulder och eget kapital 187 509 221 680 221 400 232 920 236 122 237 247 248 353 269 965 248 759 220 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 95 1 936 2 257 2 421 2 566 2 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 331 4 829 5 159 5 870 5 533 3 218 2 669 2 794 2 502 2 997
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 137 3 429 3 704 3 650 2 623 4 993 4 834 2 544 2 622 3 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 348 40 005 34 353 35 305 30 187 28 086 40 829 32 235 28 611 84 302
Nyckeltal
Antal anställda 11 9 10 9 10 7 7 8 2 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 359 4 234 3 434 3 923 2 942 3 543 3 297 3 015 11 379 10 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 001 965 917 1 086 850 1 487 1 446 1 035 4 268 1 185
Rörelseresultat, EBITDA 18 959 13 974 99 12 175 7 256 4 107 19 306 10 629 8 532 70 520
Nettoomsättningförändring -3,04% 10,95% -2,72% 20,01% 18,63% 7,43% -4,31% 5,99% -73,00% -%
Du Pont-modellen 10,10% 7,54% 3,53% 5,59% 3,49% 2,24% 8,61% 10,76% 9,00% 37,76%
Vinstmarginal 51,24% 43,84% 22,75% 36,87% 28,00% 21,45% 92,65% 120,45% 98,40% 98,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,70% 51,07% 62,75% 46,26% 65,46% 127,80% 190,26% 102,49% 171,07% 70,59%
Soliditet 38,43% 38,92% 40,15% 42,44% 41,10% 43,30% 45,33% 42,06% 42,33% 52,58%
Kassalikviditet 131,85% 209,36% 243,17% 200,10% 187,49% 297,47% 322,84% 158,91% 284,53% 323,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 571 3 226 2 898 2 479 3 771 4 319 5 823 5 803 7 464 84 300
Övrig omsättning - 2 1 - 89 50 - 96 3 2
Rörelseresultat (EBIT) -1 464 76 -291 -308 22 -8 898 -9 076 -7 640 -5 785 70 770
Resultat efter finansnetto 26 179 5 187 1 533 1 911 4 069 -4 525 39 180 30 259 17 443 75 752
Årets resultat 28 986 6 816 2 880 2 910 3 440 -1 173 39 741 31 606 19 321 55 337
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 762 63 182 64 373 78 116 71 244 61 533 56 464 49 614 61 586 50 031
Omsättningstillgångar 30 270 11 873 13 344 7 578 34 692 46 530 84 442 62 879 56 812 85 639
Tillgångar 90 032 75 055 77 717 85 694 105 936 108 063 140 906 112 493 118 398 135 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 101 48 597 53 781 63 342 64 432 65 808 75 030 49 505 23 450 30 038
Obeskattade reserver 8 606 8 010 6 436 5 439 4 332 4 330 7 483 7 043 7 440 9 282
Avsättningar (tkr) 4 265 4 265 4 265 4 265 4 387 4 631 3 069 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 639 379
Kortfristiga skulder 26 060 14 183 13 235 12 648 32 785 33 294 55 324 55 945 86 869 95 971
Skulder och eget kapital 90 032 75 055 77 717 85 694 105 936 108 063 140 906 112 493 118 398 135 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 726 2 257 2 421 2 566 2 655
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 5 159 0 0 2 375 2 669 2 794 2 502 2 997
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 3 704 0 0 3 354 4 834 2 544 2 622 3 125
Utdelning till aktieägare 25 000 20 000 12 000 12 440 4 000 8 000 12 000 9 000 8 000 6 000
Omsättning 3 571 3 228 2 899 2 479 3 860 4 369 5 823 5 899 7 467 84 302
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 10 0 0 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 290 - - 617 832 725 933 10 538
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 3 - - 1 101 1 446 1 035 1 067 1 185
Rörelseresultat, EBITDA -1 421 119 -253 -262 52 -8 868 -9 012 -7 578 -5 722 70 827
Nettoomsättningförändring 10,69% 11,32% 16,90% -34,26% -12,69% -25,83% 0,34% -22,25% -91,15% -%
Du Pont-modellen 31,37% 7,70% 11,80% 2,74% 4,38% -4,08% 27,97% 32,63% 17,25% 56,29%
Vinstmarginal 790,93% 179,08% 316,39% 94,84% 123,04% -102,20% 676,73% 632,50% 273,57% 90,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 117,89% -71,61% 3,76% -204,52% 50,57% 306,46% 500,05% 119,49% -402,69% -12,26%
Soliditet 64,21% 73,07% 75,66% 78,59% 63,84% 63,85% 57,16% 48,51% 24,33% 27,07%
Kassalikviditet 116,16% 83,71% 100,82% 59,91% 105,82% 139,75% 152,63% 112,39% 65,40% 89,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...