Visa allt om Ocean Origo Aktiebolag
Visa allt om Ocean Origo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 489 344 218 600 483 411 220 719 884 691
Övrig omsättning 47 26 - - - 483 60 190 76 -
Rörelseresultat (EBIT) 123 50 -56 43 46 849 -615 -120 8 -36
Resultat efter finansnetto 123 50 -56 43 45 849 -655 -154 -3 -30
Årets resultat 72 49 -46 32 26 844 -655 -154 -3 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 3 7 11 18 13
Omsättningstillgångar 397 225 179 267 216 230 107 498 436 726
Tillgångar 398 226 180 268 217 234 114 509 454 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 195 147 193 161 135 -709 -78 76 80
Obeskattade reserver 31 0 0 10 10 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 49 755 489 277 453
Kortfristiga skulder 100 31 34 65 46 50 67 97 101 206
Skulder och eget kapital 398 226 180 268 217 234 114 509 454 739
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 309 241 0 28 443 379 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 49 85 - 0 0 49 82 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 15 27 97 76 0 7 171 120 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 536 370 218 600 483 894 280 909 960 691
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 489 344 218 600 483 411 220 240 442 346
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 68 112 407 320 - 89 233 262 219
Rörelseresultat, EBITDA 123 50 -56 43 48 853 -611 -113 15 -28
Nettoomsättningförändring 42,15% 57,80% -63,67% 24,22% 17,52% 86,82% -69,40% -18,67% 27,93% -%
Du Pont-modellen 30,90% 22,12% -31,11% 16,04% 21,20% 362,82% -539,47% -23,58% 1,76% -4,19%
Vinstmarginal 25,15% 14,53% -25,69% 7,17% 9,52% 206,57% -279,55% -16,69% 0,90% -4,49%
Bruttovinstmarginal 86,71% 71,22% 61,01% 97,83% 96,69% 98,78% -160,91% 100,00% 76,13% 91,90%
Rörelsekapital/omsättning 60,74% 56,40% 66,51% 33,67% 35,20% 43,80% 18,18% 55,77% 37,90% 75,25%
Soliditet 73,16% 86,28% 81,67% 74,76% 77,59% 57,69% -621,93% -15,32% 16,74% 10,83%
Kassalikviditet 397,00% 725,81% 526,47% 410,77% 469,57% 460,00% 159,70% 73,20% 317,82% 243,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...