Visa allt om Sture Media House AB
Visa allt om Sture Media House AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 5 5 10 10 8
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 -1 -2 4 -1 3 4 -1
Resultat efter finansnetto 2 2 3 2 1 9 4 8 9 4
Årets resultat 1 1 2 1 1 7 3 12 5 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 164 162 161 159 157 158 156 155 151 144
Tillgångar 164 162 161 159 157 158 156 155 151 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 162 161 158 157 156 150 147 135 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 6 8 8 7
Skulder och eget kapital 164 162 161 159 157 158 156 155 151 144
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 5 5 10 10 8
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 -1 -2 4 -1 3 4 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 0,00% -50,00% 0,00% 25,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 5,70% 2,56% 5,16% 5,96% 2,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 180,00% 80,00% 80,00% 90,00% 50,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 3 140,00% 3 000,00% 1 470,00% 1 430,00% 1 712,50%
Soliditet 99,39% 100,00% 100,00% 99,37% 100,00% 98,73% 96,15% 94,84% 93,70% 93,78%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 15 800,00% 2 600,00% 1 937,50% 1 887,50% 2 057,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...