Visa allt om Sture Media House AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 5 5 10 10 8 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -1 -2 4 -1 3 4 -1 -6
Resultat efter finansnetto 2 3 2 1 9 4 8 9 4 1
Årets resultat 1 2 1 1 7 3 12 5 3 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 162 161 159 157 158 156 155 151 144 138
Tillgångar 162 161 159 157 158 156 155 151 144 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 161 158 157 156 150 147 135 130 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 9 7 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 1 6 8 8 7 5
Skulder och eget kapital 162 161 159 157 158 156 155 151 144 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 5 5 10 10 8 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -1 -2 4 -1 3 4 -1 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% -50,00% 0,00% 25,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 5,70% 2,56% 5,16% 5,96% 2,78% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 180,00% 80,00% 80,00% 90,00% 50,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 3 140,00% 3 000,00% 1 470,00% 1 430,00% 1 712,50% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,37% 100,00% 98,73% 96,15% 94,84% 93,70% 93,78% 96,20%
Kassalikviditet -% -% -% -% 15 800,00% 2 600,00% 1 937,50% 1 887,50% 2 057,14% 2 760,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...