Visa allt om Riro AB
Visa allt om Riro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 691 1 175 1 601 1 854 1 480 638 370 283 346 78
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 77 -54 73 315 63 37 -56 62 -2
Resultat efter finansnetto 111 76 -55 71 314 63 36 -58 60 -7
Årets resultat 85 40 -2 35 196 63 36 -58 60 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 9 13 18 0 0 0 3 10
Omsättningstillgångar 404 349 435 548 743 94 85 18 137 28
Tillgångar 404 353 444 561 761 94 85 18 140 38
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 201 161 163 269 73 10 -27 32 -28
Obeskattade reserver 37 37 16 73 52 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 115 267 320 440 22 76 45 109 66
Skulder och eget kapital 404 353 444 561 761 94 85 18 140 38
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 705 350 277 40 106 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 662 559 858 16 4 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 233 145 209 226 111 87 13 34 21 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0
Omsättning 1 691 1 175 1 601 1 854 1 480 638 370 283 346 78
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 588 801 - 1 480 638 370 283 346 78
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 358 541 - 646 464 124 141 95 -
Rörelseresultat, EBITDA 116 81 -50 77 319 63 37 -53 69 7
Nettoomsättningförändring 43,91% -26,61% -13,65% 25,27% 131,97% 72,43% 30,74% -18,21% 343,59% -%
Du Pont-modellen 27,72% 21,81% -12,16% 13,01% 41,39% 67,02% 43,53% -311,11% 44,29% -5,26%
Vinstmarginal 6,62% 6,55% -3,37% 3,94% 21,28% 9,87% 10,00% -19,79% 17,92% -2,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 70,13% 77,26% 75,78% 79,26% 97,18% 84,86% 87,28% 87,86% 75,64%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 19,91% 10,49% 12,30% 20,47% 11,29% 2,43% -9,54% 8,09% -48,72%
Soliditet 77,94% 65,12% 39,07% 38,65% 40,38% 77,66% 11,76% -150,00% 22,86% -73,68%
Kassalikviditet 498,77% 303,48% 162,92% 171,25% 168,86% 427,27% 111,84% 40,00% 125,69% 42,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...