Visa allt om JSP InContext Aktiebolag
Visa allt om JSP InContext Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 3 54 108 164 160 176 142 130 144
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -75 -85 -28 7 26 - 35 25 -15 22
Resultat efter finansnetto 38 -105 -7 20 32 - 45 176 35 22
Årets resultat 38 -65 31 13 17 - 25 89 19 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 12 424 417 397 327 276 169 118 113
Omsättningstillgångar 386 377 66 108 155 175 240 322 221 192
Tillgångar 431 389 490 525 552 502 515 491 339 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 376 441 410 398 380 376 351 284 265
Obeskattade reserver 0 0 40 85 82 74 72 61 15 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 13 10 30 72 47 67 79 40 33
Skulder och eget kapital 431 389 490 525 552 502 515 491 339 305
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Omsättning 2 3 54 108 164 160 177 142 130 147
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -71 -85 -28 11 35 - 50 47 4 36
Nettoomsättningförändring -33,33% -94,44% -50,00% -34,15% 2,50% -9,09% 23,94% 9,23% -9,72% -%
Du Pont-modellen 8,82% -21,85% -1,63% 4,00% 5,80% -% 10,10% 35,64% 10,62% 7,21%
Vinstmarginal 1 900,00% -2 833,33% -14,81% 19,44% 19,51% -% 29,55% 123,24% 27,69% 15,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 400,00% 12 133,33% 103,70% 72,22% 50,61% 80,00% 98,30% 171,13% 139,23% 110,42%
Soliditet 96,06% 96,66% 96,37% 90,03% 83,05% 86,56% 83,31% 80,43% 86,96% 88,54%
Kassalikviditet 2 144,44% 2 900,00% 660,00% 360,00% 215,28% 372,34% 358,21% 407,59% 552,50% 581,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...