Visa allt om Claymountain Venture AB
Visa allt om Claymountain Venture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 70 0 16 111 8 246 6 285 5 724 4 754 2 118
Övrig omsättning - - - - - - 81 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -157 -94 -113 -200 -106 1 863 873 140 476 643
Resultat efter finansnetto -114 -52 -90 31 -92 1 887 877 154 485 642
Årets resultat 97 5 23 197 22 1 074 524 105 244 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 372 927 487 627 669 521 462 266 361 131
Omsättningstillgångar 953 1 557 2 300 2 446 2 354 4 487 3 581 3 538 3 102 2 380
Tillgångar 2 325 2 484 2 788 3 074 3 023 5 008 4 042 3 803 3 463 2 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 348 1 251 1 486 1 463 1 386 1 740 1 266 1 144 1 400 1 256
Obeskattade reserver 570 818 882 1 001 1 166 1 305 914 769 784 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 34 34 50 50 50 0 0
Kortfristiga skulder 407 415 419 575 436 1 914 1 813 1 840 1 280 599
Skulder och eget kapital 2 325 2 484 2 788 3 074 3 023 5 008 4 042 3 803 3 463 2 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 160 552 505 781 535
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 510 480 - -
Löner till övriga anställda - - 2 0 0 3 062 2 108 1 861 910 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 1 748 1 544 1 393 831 255
Utdelning till aktieägare 190 0 240 0 0 375 0 0 0 0
Omsättning 36 70 0 16 111 8 246 6 366 5 724 4 754 2 118
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 3 4 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 749 1 571 1 908 1 189 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 708 1 080 1 466 648 531
Rörelseresultat, EBITDA -157 -94 -113 -200 -103 1 868 885 155 525 661
Nettoomsättningförändring -48,57% -% -100,00% -85,59% -98,65% 31,20% 9,80% 20,40% 124,46% -%
Du Pont-modellen -4,90% -2,09% -% 2,34% -3,04% 37,68% 21,70% 4,47% 14,15% 25,78%
Vinstmarginal -316,67% -74,29% -% 450,00% -82,88% 22,88% 13,95% 2,97% 10,31% 30,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,23%
Rörelsekapital/omsättning 1 516,67% 1 631,43% -% 11 693,75% 1 727,93% 31,20% 28,13% 29,66% 38,33% 84,09%
Soliditet 77,10% 76,05% 77,98% 71,59% 74,28% 53,95% 47,99% 44,64% 56,73% 68,86%
Kassalikviditet 234,15% 375,18% 548,93% 425,39% 539,91% 234,43% 197,52% 192,28% 242,34% 397,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...