Visa allt om Learning4u AB
Visa allt om Learning4u AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 665 4 522 5 324 3 825 3 688 3 404 3 718 3 574 3 230 3 013
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 228 256 544 218 176 413 414 106 217 85
Resultat efter finansnetto 227 256 545 237 188 445 418 115 228 95
Årets resultat 175 199 605 128 95 272 309 77 162 61
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 12 25 42 40
Omsättningstillgångar 1 240 961 1 438 731 1 449 1 474 1 204 989 803 904
Tillgångar 1 240 961 1 438 731 1 449 1 478 1 216 1 014 845 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 802 853 249 965 990 838 529 452 290
Obeskattade reserver 0 0 0 235 174 125 46 52 52 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 262 159 585 247 310 363 331 432 341 599
Skulder och eget kapital 1 240 961 1 438 731 1 449 1 478 1 216 1 014 845 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 91 170 298 317 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 440 435 843 708 641 561 729 917 590 562
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 159 154 279 239 219 203 287 390 291 283
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 100 120 120 0 0 0
Omsättning 3 665 4 522 5 324 3 825 3 688 3 404 3 718 3 574 3 230 3 013
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 833 2 261 2 662 1 275 1 229 1 135 1 239 1 191 1 615 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 332 594 325 295 291 405 545 612 623
Rörelseresultat, EBITDA 228 256 544 218 180 421 428 123 233 106
Nettoomsättningförändring -18,95% -15,06% 39,19% 3,71% 8,34% -8,45% 4,03% 10,65% 7,20% -%
Du Pont-modellen 18,39% 26,64% 37,83% 32,56% 12,97% 30,04% 34,38% 11,34% 27,69% 9,96%
Vinstmarginal 6,22% 5,66% 10,22% 6,22% 5,10% 13,04% 11,24% 3,22% 7,24% 3,12%
Bruttovinstmarginal 44,99% 46,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 17,74% 16,02% 12,65% 30,88% 32,64% 23,48% 15,58% 14,30% 10,12%
Soliditet 78,79% 83,45% 59,32% 57,76% 75,45% 73,22% 71,70% 55,86% 57,92% 34,92%
Kassalikviditet 473,28% 604,40% 245,81% 295,95% 467,42% 406,06% 363,75% 228,94% 235,48% 150,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...