Visa allt om Learning4u AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 522 5 324 3 825 3 688 3 404 3 718 3 574 3 230 3 013 2 405
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 544 218 176 413 414 106 217 85 111
Resultat efter finansnetto 256 545 237 188 445 418 115 228 95 119
Årets resultat 199 605 128 95 272 309 77 162 61 83
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 12 25 42 40 40
Omsättningstillgångar 961 1 438 731 1 449 1 474 1 204 989 803 904 593
Tillgångar 961 1 438 731 1 449 1 478 1 216 1 014 845 944 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 802 853 249 965 990 838 529 452 290 358
Obeskattade reserver 0 0 235 174 125 46 52 52 55 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 585 247 310 363 331 432 341 599 222
Skulder och eget kapital 961 1 438 731 1 449 1 478 1 216 1 014 845 944 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 91 170 298 317 372 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 435 843 708 641 561 729 917 590 562 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 154 279 239 219 203 287 390 291 283 202
Utdelning till aktieägare 0 250 0 100 120 120 0 0 0 129
Omsättning 4 522 5 324 3 825 3 688 3 404 3 718 3 574 3 230 3 013 2 405
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 261 2 662 1 275 1 229 1 135 1 239 1 191 1 615 1 507 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 594 325 295 291 405 545 612 623 481
Rörelseresultat, EBITDA 256 544 218 180 421 428 123 233 106 128
Nettoomsättningförändring -15,06% 39,19% 3,71% 8,34% -8,45% 4,03% 10,65% 7,20% 25,28% -%
Du Pont-modellen 26,64% 37,83% 32,56% 12,97% 30,04% 34,38% 11,34% 27,69% 9,96% 18,80%
Vinstmarginal 5,66% 10,22% 6,22% 5,10% 13,04% 11,24% 3,22% 7,24% 3,12% 4,95%
Bruttovinstmarginal 46,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,74% 16,02% 12,65% 30,88% 32,64% 23,48% 15,58% 14,30% 10,12% 15,43%
Soliditet 83,45% 59,32% 57,76% 75,45% 73,22% 71,70% 55,86% 57,92% 34,92% 62,58%
Kassalikviditet 604,40% 245,81% 295,95% 467,42% 406,06% 363,75% 228,94% 235,48% 150,92% 267,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...