Visa allt om Appelblad Leif Interest AB
Visa allt om Appelblad Leif Interest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -88 -17 -32 -6 -4 -13 -26 -53 -187
Resultat efter finansnetto -27 -267 -17 -25 2 -4 -13 -26 -53 -190
Årets resultat -27 -267 -17 -25 2 -4 -13 -26 -53 -190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 1 821 0 0 0 0 0 1 3 4
Omsättningstillgångar 64 -270 103 388 408 400 0 1 23 26
Tillgångar 644 1 550 103 388 408 400 0 3 25 30
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -222 -195 71 88 114 112 -283 -270 -245 -192
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 860 1 739 25 294 289 282 274 263 260 212
Kortfristiga skulder 7 7 6 6 6 6 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 644 1 550 103 388 408 400 0 3 25 30
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 6 0 0 0 0 0 20 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -88 -17 -32 -6 -4 -12 -25 -52 -180
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -15,53% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -266,67% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 616,67% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -34,47% -12,58% 68,93% 22,68% 27,94% 28,00% -% -9 000,00% -980,00% -640,00%
Kassalikviditet 914,29% -3 857,14% 1 716,67% 6 466,67% 6 800,00% 6 666,67% 0,00% 10,00% 230,00% 260,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...