Visa allt om Appelblad Leif Interest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) -88 -17 -32 -6 -4 -13 -26 -53 -187 -190
Resultat efter finansnetto -267 -17 -25 2 -4 -13 -26 -53 -190 -198
Årets resultat -267 -17 -25 2 -4 -13 -26 -53 -190 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 821 0 0 0 0 0 1 3 4 16
Omsättningstillgångar -270 103 388 408 400 0 1 23 26 23
Tillgångar 1 550 103 388 408 400 0 3 25 30 39
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -195 71 88 114 112 -283 -270 -245 -192 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 739 25 294 289 282 274 263 260 212 0
Kortfristiga skulder 7 6 6 6 6 10 10 10 10 41
Skulder och eget kapital 1 550 103 388 408 400 0 3 25 30 39
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 6 0 0 0 0 0 20 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -88 -17 -32 -6 -4 -12 -25 -52 -180 -183
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -15,53% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -266,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 616,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -12,58% 68,93% 22,68% 27,94% 28,00% -% -9 000,00% -980,00% -640,00% -2,56%
Kassalikviditet -3 857,14% 1 716,67% 6 466,67% 6 800,00% 6 666,67% 0,00% 10,00% 230,00% 260,00% 56,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...