Visa allt om Lundin Livs i Stenhamra Aktiebolag
Visa allt om Lundin Livs i Stenhamra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 1 2 1 31 - - 92 - 107
Rörelseresultat (EBIT) -38 -43 -39 -28 19 -39 -76 62 -42 74
Resultat efter finansnetto -6 0 9 0 141 9 3 95 51 -24
Årets resultat -6 0 9 0 141 9 3 95 51 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 310 272 232 205 2 532 2 484 2 409 2 485 2 158
Omsättningstillgångar 484 490 898 1 728 1 859 206 210 232 153 434
Tillgångar 826 800 1 170 1 960 2 064 2 738 2 694 2 641 2 638 2 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 380 380 372 1 812 1 801 2 432 2 429 2 334 2 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 342 310 272 232 205 236 214 164 256 243
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Kortfristiga skulder 110 110 518 1 357 47 700 47 47 47 65
Skulder och eget kapital 826 800 1 170 1 960 2 064 2 738 2 694 2 641 2 638 2 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 32 0 40 0 31 0 0 92 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 300 130 640 0 0 0
Omsättning 0 1 2 1 31 0 0 92 0 107
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -43 -39 -28 19 -39 -76 62 -42 74
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 45,28% 47,50% 32,48% 18,98% 87,79% 65,78% 90,27% 91,97% 88,48% 88,08%
Kassalikviditet 440,00% 445,45% 173,36% 127,34% 3 955,32% 29,43% 446,81% 493,62% 325,53% 667,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...