Visa allt om Zitho AB
Visa allt om Zitho AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 0 0 0 0 515 606 775 809 1 516
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 -1 -4 -10 -19 5 3 163 240 494
Resultat efter finansnetto -61 -1 12 11 -18 6 5 194 237 500
Årets resultat -61 -1 9 8 -18 4 3 141 170 449
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 4 13 20
Omsättningstillgångar 239 150 159 276 442 651 749 937 934 978
Tillgångar 239 150 159 276 442 651 753 941 947 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 141 141 261 427 572 668 814 813 823
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 160 10 18 15 15 79 85 126 134 175
Skulder och eget kapital 239 150 159 276 442 651 753 941 947 998
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 336 378 360 324 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 120 134 132 112 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 128 174 127 100 150 140 180
Omsättning 10 0 0 0 0 515 606 775 809 1 516
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 - - - - 515 606 775 809 1 516
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 457 512 492 437 457
Rörelseresultat, EBITDA -61 -1 -4 -10 -19 9 3 172 251 505
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -15,02% -21,81% -4,20% -46,64% -%
Du Pont-modellen -25,52% -% -% -% -% 0,77% 0,66% 20,94% 25,34% 50,00%
Vinstmarginal -610,00% -% -% -% -% 0,97% 0,83% 25,42% 29,67% 32,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning 790,00% -% -% -% -% 111,07% 109,57% 104,65% 98,89% 52,97%
Soliditet 33,05% 94,00% 88,68% 94,57% 96,61% 87,86% 88,71% 86,50% 85,85% 82,46%
Kassalikviditet 149,38% 1 500,00% 883,33% 1 840,00% 2 946,67% 824,05% 881,18% 743,65% 697,01% 558,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...