Visa allt om SpeedIT i Karlstad AB
Visa allt om SpeedIT i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 23 0 20 105 82 538 395 72 21
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 18 -10 -69 12 0 8 182 1 -21
Resultat efter finansnetto -4 -4 -10 -65 11 0 8 202 2 -21
Årets resultat -4 -4 -10 -35 6 4 5 132 2 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 0 25 25 25 25 2 5 7 10
Omsättningstillgångar 7 116 95 228 295 276 530 392 138 132
Tillgångar 257 116 120 253 320 301 532 397 145 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 106 109 219 254 248 244 239 107 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 30 38 38 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 10 10 33 35 22 250 119 38 36
Skulder och eget kapital 257 116 120 253 320 301 532 397 145 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 5 318 101 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 19 17 115 33 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 23 0 20 105 82 538 395 72 21
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 105 82 538 395 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 50 25 439 134 - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 18 -10 -69 12 2 10 184 3 -19
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -80,95% 28,05% -84,76% 36,20% 448,61% 242,86% -%
Du Pont-modellen -% 15,52% -% -26,09% 3,75% 0,00% 1,50% 51,13% 0,69% -14,89%
Vinstmarginal -% 78,26% -% -330,00% 11,43% 0,00% 1,49% 51,39% 1,39% -100,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -180,00% 87,62% 80,49% 92,38% 88,35% 40,28% 52,38%
Rörelsekapital/omsättning -% 460,87% -% 975,00% 247,62% 309,76% 52,04% 69,11% 138,89% 457,14%
Soliditet 39,30% 91,38% 90,83% 86,56% 86,28% 89,74% 51,13% 67,09% 73,79% 74,47%
Kassalikviditet 4,52% 1 160,00% 950,00% 690,91% 700,00% 1 027,27% 192,00% 329,41% 347,37% 355,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...