Visa allt om Boklövet Arken AB
Visa allt om Boklövet Arken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 397 1 257 1 639 2 446 1 530 1 953 2 102 1 750 1 946 1 686
Övrig omsättning 13 4 2 - 39 6 - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 50 38 50 71 40 240 -333 14 -220 16
Resultat efter finansnetto 24 24 21 16 22 222 -332 4 -237 2
Årets resultat 21 24 21 11 22 222 -332 4 -237 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 0 0 0 0 2 4 10 18 33
Omsättningstillgångar 1 157 1 103 1 203 1 421 1 950 1 512 1 435 1 443 1 074 1 054
Tillgångar 1 173 1 103 1 203 1 421 1 950 1 514 1 438 1 453 1 091 1 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 406 383 362 351 328 106 288 284 320
Obeskattade reserver 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 650 644 747 989 1 493 304 304 454 454 654
Kortfristiga skulder 92 53 74 70 106 881 1 028 711 353 113
Skulder och eget kapital 1 173 1 103 1 203 1 421 1 950 1 514 1 438 1 453 1 091 1 088
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 410 1 261 1 641 2 446 1 569 1 959 2 102 1 750 1 946 1 688
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 52 38 50 71 42 242 -327 22 -204 32
Nettoomsättningförändring 11,14% -23,31% -32,99% 59,87% -21,66% -7,09% 20,11% -10,07% 15,42% -%
Du Pont-modellen 4,60% 4,62% 4,90% 5,28% 2,41% 16,84% -21,21% 2,13% -18,61% 2,48%
Vinstmarginal 3,87% 4,06% 3,60% 3,07% 3,07% 13,06% -14,51% 1,77% -10,43% 1,60%
Bruttovinstmarginal 84,68% 86,40% 62,90% 59,57% 100,00% 93,70% 70,36% 64,11% 67,88% 69,75%
Rörelsekapital/omsättning 76,23% 83,53% 68,88% 55,23% 120,52% 32,31% 19,36% 41,83% 37,05% 55,81%
Soliditet 36,60% 36,81% 31,84% 25,48% 18,00% 21,66% 7,37% 19,82% 26,03% 29,41%
Kassalikviditet 381,52% 558,49% 522,97% 260,00% 254,72% 25,88% 35,41% 27,14% 64,59% 204,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...