Visa allt om Med Instructor Lippitz AB
Visa allt om Med Instructor Lippitz AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 853 1 977 2 301 896 133 617 459 649 273 485
Övrig omsättning 2 - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 226 839 1 224 272 -151 1 -99 -95 34 28
Resultat efter finansnetto 1 224 838 1 223 271 -152 0 -29 -99 5 27
Årets resultat 716 487 719 256 -152 0 -29 -99 17 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 86 45 0 10 33 56 245 57 4
Omsättningstillgångar 1 938 1 874 1 253 446 205 184 315 131 236 791
Tillgångar 2 254 1 960 1 298 446 215 217 372 375 293 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 312 596 729 310 54 54 54 83 82 65
Obeskattade reserver 828 524 313 0 0 0 0 0 0 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 840 256 136 84 163 318 293 211 697
Skulder och eget kapital 2 254 1 960 1 298 446 215 217 372 375 293 795
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 855 1 977 2 301 896 133 617 459 649 280 485
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 853 1 977 1 151 896 133 617 459 649 273 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 19 11 29 11 6 29 33 40 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 235 848 1 238 282 -128 24 -76 -70 50 33
Nettoomsättningförändring -6,27% -14,08% 156,81% 573,68% -78,44% 34,42% -29,28% 137,73% -43,71% -%
Du Pont-modellen 54,39% 42,81% 94,30% 61,21% -70,23% 0,46% -6,45% -25,33% 12,29% 3,65%
Vinstmarginal 66,16% 42,44% 53,19% 30,47% -113,53% 0,16% -5,23% -14,64% 13,19% 5,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,43% 52,30% 43,33% 34,60% 90,98% 3,40% -0,65% -24,96% 9,16% 19,38%
Soliditet 86,86% 51,26% 74,97% 69,51% 25,12% 24,88% 14,52% 22,13% 27,99% 11,16%
Kassalikviditet 1 700,00% 223,10% 489,45% 327,94% 244,05% 112,88% 99,06% 44,71% 111,85% 113,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...