Visa allt om Gorrod AB
Visa allt om Gorrod AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 041 1 592 1 865
Övrig omsättning - - - - - - 28 1 828 - 514
Rörelseresultat (EBIT) -27 -73 -12 -14 -27 -27 8 2 310 792 -380
Resultat efter finansnetto 42 268 3 159 -102 -120 97 319 2 078 673 -376
Årets resultat 31 399 3 205 -86 1 203 411 1 906 279 -666
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 384 3 075 2 800 3 519 2 850 4 032 3 999 3 784 3 017 1 556
Omsättningstillgångar 117 3 580 3 821 152 1 136 279 345 416 1 690 2 757
Tillgångar 6 501 6 655 6 621 3 671 3 986 4 311 4 345 4 200 4 707 4 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 383 6 509 6 266 3 211 3 440 3 567 3 492 3 200 1 444 1 255
Obeskattade reserver 90 90 260 369 385 574 746 912 884 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 459 1 522
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 57 95 91 160 170 107 87 919 864
Skulder och eget kapital 6 501 6 655 6 621 3 671 3 986 4 311 4 345 4 200 4 707 4 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 214 342 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 22 24 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 2 110 156 735
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 150 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 28 2 869 1 592 2 379
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 041 1 592 1 865
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 367 481 1 081
Rörelseresultat, EBITDA -27 -73 -12 -14 -26 -25 16 2 319 802 -369
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -34,61% -14,64% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 55,55% 18,84% -8,69%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 224,11% 55,72% -20,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 31,60% 48,43% 101,50%
Soliditet 99,26% 98,86% 97,70% 94,88% 93,42% 92,55% 93,02% 91,82% 44,20% 40,32%
Kassalikviditet 417,86% 6 280,70% 4 022,11% 167,03% 710,00% 164,12% 322,43% 478,16% 183,90% 319,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...