Visa allt om Grunneviken AB
Visa allt om Grunneviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 752 3 671 3 890 3 793 3 649 3 924 2 989 2 443 2 103 112
Övrig omsättning - 4 - 4 35 60 - - - 47
Rörelseresultat (EBIT) 443 1 449 2 119 2 002 1 448 2 107 1 698 1 321 1 003 -541
Resultat efter finansnetto -1 375 -358 258 291 202 876 642 -630 -205 -671
Årets resultat 0 0 8 291 202 876 242 -630 -205 -669
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 998 57 436 58 233 59 030 58 472 59 244 59 004 48 685 49 338 26 208
Omsättningstillgångar 808 1 284 1 342 1 135 1 084 779 781 78 706 4 204
Tillgångar 57 806 58 720 59 575 60 165 59 555 60 023 59 785 48 764 50 045 30 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 045 14 045 14 046 14 037 13 746 13 544 12 668 12 426 13 056 9 761
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 431 34 306 35 806 37 306 38 806 40 218 41 218 32 652 33 635 13 159
Kortfristiga skulder 8 329 10 369 9 724 8 821 7 003 6 261 5 900 3 685 3 354 7 491
Skulder och eget kapital 57 806 58 720 59 575 60 165 59 555 60 023 59 785 48 764 50 045 30 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 36 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 12 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 14 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 752 3 675 3 890 3 797 3 684 3 984 2 989 2 443 2 103 159
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 103 112
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 66 140
Rörelseresultat, EBITDA 1 241 2 246 2 916 2 774 2 220 2 875 2 323 1 853 1 428 -459
Nettoomsättningförändring -25,03% -5,63% 2,56% 3,95% -7,01% 31,28% 22,35% 16,17% 1 777,68% -%
Du Pont-modellen 0,77% 2,93% 4,44% 4,84% 2,94% 3,51% 2,84% 2,71% 2,00% -1,76%
Vinstmarginal 16,10% 46,88% 68,02% 76,69% 48,04% 53,70% 56,81% 54,11% 47,69% -476,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,91% 24,11%
Rörelsekapital/omsättning -273,29% -247,48% -215,48% -202,64% -162,21% -139,70% -171,26% -147,65% -125,92% -2 934,82%
Soliditet 24,30% 23,92% 23,58% 23,33% 23,08% 22,56% 21,19% 25,48% 26,09% 32,10%
Kassalikviditet 9,70% 12,38% 13,80% 12,87% 15,48% 12,44% 13,24% 2,12% 21,05% 56,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...