Visa allt om Sigurd Schiemann AB
Visa allt om Sigurd Schiemann AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 2 050 2 050 2 050 1 950 1 230 880 880
Övrig omsättning 2 078 2 080 2 080 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 452 1 364 1 428 1 338 1 391 1 431 1 387 914 645 615
Resultat efter finansnetto 6 675 1 376 1 502 1 476 4 510 4 450 7 387 923 8 579 378
Årets resultat 6 721 885 953 862 3 877 3 850 6 836 494 8 308 201
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 201 31 582 18 455 18 836 18 612 18 893 18 712 18 891 10 665 8 949
Omsättningstillgångar 3 270 1 875 13 955 12 266 11 452 7 068 3 004 1 319 5 181 909
Tillgångar 30 471 33 456 32 410 31 102 30 065 25 961 21 716 20 211 15 847 9 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 807 30 486 29 601 28 648 27 787 23 909 20 184 13 348 12 854 4 547
Obeskattade reserver 1 996 2 468 2 231 1 959 1 658 1 343 1 054 808 575 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
Kortfristiga skulder 668 502 578 495 621 709 478 6 055 2 418 2 383
Skulder och eget kapital 30 471 33 456 32 410 31 102 30 065 25 961 21 716 20 211 15 847 9 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 240 9 400 0 0 0 0 125 0 0 0
Omsättning 2 078 2 080 2 080 2 050 2 050 2 050 1 950 1 230 880 880
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 833 1 745 1 809 1 719 1 772 1 785 1 737 1 124 786 757
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 0,00% 0,00% 5,13% 58,54% 39,77% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,75% 15,00% 17,14% 34,02% 4,57% 54,72% 6,31%
Vinstmarginal -% -% -% 72,05% 220,05% 217,12% 378,82% 75,04% 985,34% 70,68%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 574,20% 528,34% 310,20% 129,54% -385,04% 313,98% -167,50%
Soliditet 96,37% 96,88% 96,70% 96,75% 96,49% 95,91% 96,52% 68,92% 83,73% 49,26%
Kassalikviditet 489,52% 373,51% 2 414,36% 2 477,98% 1 844,12% 996,90% 628,45% 21,78% 214,27% 38,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...