Visa allt om Ormstigen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 8 8 8 10 10 10 16 16 18
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -1 0 0 2 2 2 3 7 1
Resultat efter finansnetto -10 -1 0 0 2 2 2 3 7 0
Årets resultat -10 -1 0 0 1 1 1 0 5 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 105 115 116 116 117 116 118 121 121 121
Tillgångar 105 115 116 116 117 116 118 121 121 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 105 106 105 105 104 102 101 101 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 10 10 11 12 15 20 20 25
Skulder och eget kapital 105 115 116 116 117 116 118 121 121 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 8 8 8 10 10 10 16 16 18
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -1 0 0 2 2 2 3 7 1
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% 0,00% -37,50% 0,00% -11,11% -%
Du Pont-modellen -% -0,87% 0,00% 0,00% 1,71% 1,72% 1,69% 2,48% 5,79% 0,83%
Vinstmarginal -% -12,50% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 18,75% 43,75% 5,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 325,00% 1 325,00% 1 325,00% 1 060,00% 1 040,00% 1 030,00% 631,25% 631,25% 533,33%
Soliditet 90,48% 91,30% 91,38% 90,52% 89,74% 89,66% 86,44% 83,47% 83,47% 80,17%
Kassalikviditet 1 166,67% 1 277,78% 1 160,00% 1 160,00% 1 063,64% 966,67% 786,67% 605,00% 605,00% 484,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...