Visa allt om Comtector AB
Visa allt om Comtector AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 425 295 474 370 240 156 433 403 572 524
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -35 68 26 23 -133 21 -17 37 13
Resultat efter finansnetto 26 -35 67 25 23 -130 20 -18 36 11
Årets resultat 25 -18 46 25 23 -130 19 -18 36 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 0 4 6 8 8 12 17 24
Omsättningstillgångar 147 110 195 124 87 26 117 95 148 89
Tillgångar 147 111 196 128 92 34 125 106 165 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 5 50 92 66 -25 105 86 104 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 106 146 35 27 59 20 21 61 45
Skulder och eget kapital 147 111 196 128 92 34 125 106 165 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 1 1 0 71 84 77 184 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 2 0 0 0 1 0 0 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 0 1 1 0 22 26 25 58 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 425 295 474 370 240 156 433 403 572 524
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 425 295 474 - 240 156 433 403 572 524
Personalkostnader per anställd (tkr) 27 2 2 - - 93 111 102 241 198
Rörelseresultat, EBITDA 26 -34 72 28 25 -133 24 -12 44 20
Nettoomsättningförändring 44,07% -37,76% 28,11% 54,17% 53,85% -63,97% 7,44% -29,55% 9,16% -%
Du Pont-modellen 17,69% -31,53% 34,69% 20,31% 25,00% -379,41% 16,80% -16,04% 22,42% 11,61%
Vinstmarginal 6,12% -11,86% 14,35% 7,03% 9,58% -82,69% 4,85% -4,22% 6,47% 2,48%
Bruttovinstmarginal 81,18% 73,22% 76,58% 75,41% 87,92% 83,97% 93,07% 83,37% 87,76% 91,60%
Rörelsekapital/omsättning 6,82% 1,36% 10,34% 24,05% 25,00% -21,15% 22,40% 18,36% 15,21% 8,40%
Soliditet 20,41% 4,50% 25,51% 71,88% 71,74% -73,53% 84,00% 81,13% 63,03% 59,82%
Kassalikviditet 124,58% 103,77% 133,56% 354,29% 322,22% 44,07% 585,00% 452,38% 242,62% 197,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...