Visa allt om Citymaskin i Stockholm AB
Visa allt om Citymaskin i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 826 2 999 4 521 7 556 9 487 9 363 8 538 8 578 201 464
Övrig omsättning - - - - - 1 3 2 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 143 -159 37 -114 50 185 248 382 51 58
Resultat efter finansnetto 141 -163 32 -117 26 184 242 375 48 48
Årets resultat 141 -163 24 13 18 99 176 213 48 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 22 31 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 596 1 523 1 563 2 711 2 124 2 344 2 169 1 259 92 113
Tillgångar 1 612 1 544 1 594 2 711 2 124 2 344 2 169 1 259 92 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 326 489 466 453 434 335 279 66 17
Obeskattade reserver 0 0 0 0 135 135 88 88 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Kortfristiga skulder 1 144 1 218 1 105 2 246 1 537 1 775 1 746 893 26 39
Skulder och eget kapital 1 612 1 544 1 594 2 711 2 124 2 344 2 169 1 259 92 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 39 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 25 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 4 826 2 999 4 521 7 556 9 487 9 364 8 541 8 580 201 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 201 464
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 81 218
Rörelseresultat, EBITDA 149 -150 50 -114 50 185 248 382 51 99
Nettoomsättningförändring 60,92% -33,67% -40,17% -20,35% 1,32% 9,66% -0,47% 4 167,66% -56,68% -%
Du Pont-modellen 9,00% -10,23% 2,38% -4,13% 2,35% 7,89% 11,43% 30,50% 55,43% 50,00%
Vinstmarginal 3,00% -5,27% 0,84% -1,48% 0,53% 1,98% 2,90% 4,48% 25,37% 12,50%
Bruttovinstmarginal 6,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% 99,94% 99,50% 94,18%
Rörelsekapital/omsättning 9,37% 10,17% 10,13% 6,15% 6,19% 6,08% 4,95% 4,27% 32,84% 15,95%
Soliditet 28,97% 21,11% 30,68% 17,19% 26,01% 22,76% 18,44% 27,19% 71,74% 14,66%
Kassalikviditet 139,51% 125,04% 141,45% 120,70% 138,19% 132,06% 124,23% 140,99% 353,85% 289,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...