Visa allt om Segerkvist Mätteknik AB
Visa allt om Segerkvist Mätteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 603 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 806 596 -2 -5 -3 0 -2 -2 -3 -8
Resultat efter finansnetto 771 578 31 -5 -3 0 16 -21 -3 -5
Årets resultat 360 358 31 -5 -3 0 16 -21 -3 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 102 736 137 100 100 100 100 82 0 0
Omsättningstillgångar 1 224 833 0 6 11 14 17 19 122 231
Tillgångar 2 326 1 568 137 106 111 114 117 101 122 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 624 464 136 105 109 113 113 96 117 226
Obeskattade reserver 437 132 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 539 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 604 434 1 1 1 2 4 4 4 4
Skulder och eget kapital 2 326 1 568 137 106 111 114 117 101 122 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 861 530 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 260 172 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 30 0 0 0 0 0 0 106
Omsättning 3 603 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 201 925 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 376 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 071 675 -2 -5 -3 0 -2 -2 -3 -6
Nettoomsättningförändring 94,76% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 34,65% 38,01% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 22,37% 32,22% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 82,68% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 17,21% 21,57% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 41,48% 36,16% 99,27% 99,06% 98,20% 99,12% 96,58% 95,05% 95,90% 97,84%
Kassalikviditet 193,87% 191,94% 0,00% 600,00% 1 100,00% 700,00% 425,00% 475,00% 3 050,00% 5 775,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...