Visa allt om Sport & Health Promotion Sverige AB
Visa allt om Sport & Health Promotion Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 447 1 148 147 34 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -3 -432 -155 -5 -8 -8 -6 -9 0
Resultat efter finansnetto 12 115 -133 15 285 1 994 2 042 492 494 191 849
Årets resultat 5 113 -133 15 285 2 016 2 042 492 513 191 849
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 524 523 531 74 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
Omsättningstillgångar 1 319 6 264 14 431 16 397 2 028 1 362 21 29 15 24
Tillgångar 4 843 6 786 14 962 16 471 3 178 2 512 1 171 1 179 1 165 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 797 792 14 930 16 463 3 178 2 512 1 170 1 178 1 165 1 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 805 5 887 8 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 107 25 8 0 0 1 1 0 0
Skulder och eget kapital 4 843 6 786 14 962 16 471 3 178 2 512 1 171 1 179 1 165 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 684 288 191 55 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 79 60 17 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 14 250 1 400 2 000 1 350 700 500 500 200
Omsättning 1 447 1 148 147 34 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 1 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 482 1 148 147 34 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 609 331 103 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 66 65 -392 -152 -5 -8 -8 -6 -9 0
Nettoomsättningförändring 26,05% 680,95% 332,35% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,25% 1,69% -0,90% 92,80% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,83% 10,02% -91,16% 44 955,88% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 74,50% 536,32% 9 800,00% 48 202,94% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 16,46% 11,67% 99,79% 99,95% 100,00% 100,00% 99,91% 99,92% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 547,30% 5 854,21% 57 724,00% 204 962,50% -% -% 2 100,00% 2 900,00% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...