Visa allt om Aldurén x 1 AB
Visa allt om Aldurén x 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -2 -2 -2 -5 -3 0 0 -1 -6
Resultat efter finansnetto -46 -2 -2 -2 -5 -3 0 0 -1 -6
Årets resultat -46 -2 -2 -2 -5 -3 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 130 175 178 135 91 95 97 97 97 97
Tillgångar 130 175 178 135 91 95 97 97 97 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 82 84 87 89 93 96 96 96 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 92 92 47 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Skulder och eget kapital 130 175 178 135 91 95 97 97 97 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -2 -2 -2 -5 -3 0 0 -1 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,69% 46,86% 47,19% 64,44% 97,80% 97,89% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97%
Kassalikviditet 13 000,00% 17 500,00% 17 800,00% 13 500,00% 4 550,00% 4 750,00% 9 700,00% 9 700,00% 9 700,00% 9 700,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...