Visa allt om LiveIT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -11 0 0 - -4 -4 -4 -4 -3
Resultat efter finansnetto -1 218 73 101 - 2 286 -4 -3 -4 -3
Årets resultat -1 166 71 101 - 2 286 -4 -3 -4 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 871 1 077 1 624 1 624 - 1 624 150 150 150 150
Omsättningstillgångar 526 1 831 1 068 995 - 959 20 20 19 19
Tillgångar 1 397 2 908 2 692 2 619 - 2 582 170 170 169 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 340 1 341 2 675 2 604 - 2 406 120 124 127 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 1 567 15 15 - 177 50 46 42 38
Skulder och eget kapital 1 397 2 908 2 692 2 619 - 2 582 170 170 169 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -11 0 0 - -4 -4 -4 -4 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,92% 46,11% 99,37% 99,43% -% 93,18% 70,59% 72,94% 75,15% 76,92%
Kassalikviditet 906,90% 116,85% 7 120,00% 6 633,33% -% 541,81% 40,00% 43,48% 45,24% 50,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-06: Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...