Visa allt om Lena Rolander Kapital AB
Visa allt om Lena Rolander Kapital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 13 309 10 210
Övrig omsättning - 4 - - - - - 2 82 69
Rörelseresultat (EBIT) -10 4 -40 -76 -82 -82 -83 -133 3 270 2 026
Resultat efter finansnetto 404 503 124 365 -69 -138 6 -649 3 567 2 347
Årets resultat 315 450 124 365 -69 -138 6 -649 2 604 1 685
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 389 7 974 5 636 7 337 6 905 6 905 7 102 6 953 5 228 3 789
Omsättningstillgångar 280 291 2 285 610 931 1 005 947 1 210 6 731 7 535
Tillgångar 8 669 8 266 7 921 7 947 7 837 7 910 8 048 8 163 11 959 11 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 231 8 066 7 766 7 792 7 570 7 768 8 033 8 147 10 791 9 047
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 199 155 8 267 143 16 16 1 167 2 266
Skulder och eget kapital 8 669 8 266 7 921 7 947 7 837 7 910 8 048 8 163 11 959 11 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 3 419 2 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - 0 0 0 1 736 1 573
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 143 128 127 120 1 936 919
Omsättning 0 4 0 0 0 0 0 4 13 391 10 279
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 0 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 331 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 591 612
Rörelseresultat, EBITDA -10 4 -40 -76 -82 -82 -83 -133 3 329 2 088
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,98% 30,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -0,13% 29,88% 20,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -550,00% 26,85% 22,99%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 88,95% 88,33%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 59 700,00% 41,81% 51,61%
Soliditet 94,95% 97,58% 98,04% 98,05% 96,59% 98,20% 99,81% 99,80% 90,23% 79,96%
Kassalikviditet 63,93% 146,23% 1 474,19% 7 625,00% 348,69% 702,80% 5 918,75% 7 562,50% 576,78% 332,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...