Visa allt om Lagerhuset i Skåne AB
Visa allt om Lagerhuset i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2
Resultat efter finansnetto -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2
Årets resultat -4 48 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521
Omsättningstillgångar 27 31 0 0 0 0 0 3 1 1
Tillgångar 548 551 521 521 521 521 521 524 522 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 99 50 55 58 61 64 67 72 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 445 445 445 445 445 445 445 445 445 442
Kortfristiga skulder 7 7 25 21 18 15 12 12 5 5
Skulder och eget kapital 548 551 521 521 521 521 521 524 522 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 17,34% 17,97% 9,60% 10,56% 11,13% 11,71% 12,28% 12,79% 13,79% 14,40%
Kassalikviditet 385,71% 442,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 20,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...