Visa allt om Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag
Visa allt om Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 71 780 64 871 58 434 53 781 53 449 51 943 49 910 47 103 42 488 39 429
Övrig omsättning 79 3 54 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 296 9 549 8 809 7 037 7 952 6 588 6 332 5 200 4 498 3 625
Resultat efter finansnetto 11 224 9 566 8 744 6 919 7 664 6 623 6 702 5 397 4 746 3 710
Årets resultat 7 670 6 101 6 036 4 429 4 415 3 995 3 232 2 569 2 911 2 158
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 546 21 787 22 886 23 611 25 115 26 081 12 352 10 018 3 854 2 511
Omsättningstillgångar 36 111 32 504 29 705 28 850 25 061 20 944 17 496 16 301 18 441 14 920
Tillgångar 59 656 54 292 52 590 52 461 50 176 47 025 29 848 26 319 22 295 17 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 481 29 311 28 209 25 173 21 744 19 329 15 734 12 902 10 733 7 822
Obeskattade reserver 15 258 13 615 12 184 11 014 10 091 8 754 7 041 5 988 4 807 4 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 450 4 250 5 050 7 850 10 400 11 300 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 467 7 116 7 146 8 424 7 941 7 642 7 072 7 428 6 755 5 451
Skulder och eget kapital 59 656 54 292 52 590 52 461 50 176 47 025 29 848 26 319 22 295 17 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 1 561 1 824 754 0 627 883 844
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 6 250 6 066 5 576 3 828 4 174 3 839 3 221 3 674 2 967 2 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 999 2 987 2 875 2 469 2 564 2 536 1 204 1 905 1 862 1 705
Utdelning till aktieägare 3 600 4 500 5 000 3 000 1 000 2 000 400 400 400 0
Omsättning 71 859 64 874 58 488 53 781 53 449 51 943 49 910 47 103 42 488 39 429
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 14 14 14 13 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 486 4 325 4 174 3 842 3 818 3 996 7 130 5 888 4 721 4 381
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 617 618 594 581 596 627 711 630 591
Rörelseresultat, EBITDA 12 659 10 914 10 173 8 387 9 326 7 897 6 820 5 666 5 364 4 457
Nettoomsättningförändring 10,65% 11,02% 8,65% 0,62% 2,90% 4,07% 5,96% 10,86% 7,76% -%
Du Pont-modellen 18,98% 17,81% 16,98% 13,78% 16,20% 14,81% 22,46% 20,51% 21,31% 21,28%
Vinstmarginal 15,77% 14,90% 15,28% 13,44% 15,21% 13,41% 13,43% 11,46% 11,18% 9,41%
Bruttovinstmarginal 37,71% 37,64% 39,42% 38,87% 39,74% 38,14% 29,92% 34,55% 33,99% 33,71%
Rörelsekapital/omsättning 38,51% 39,14% 38,61% 37,98% 32,03% 25,61% 20,89% 18,84% 27,50% 24,02%
Soliditet 74,40% 73,55% 71,71% 63,46% 58,16% 54,82% 70,10% 65,40% 63,66% 62,05%
Kassalikviditet 331,49% 319,86% 275,76% 223,44% 197,02% 160,80% 133,68% 108,00% 182,40% 151,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...