Visa allt om Patrik Sjöö Marknadskommunikation AB
Visa allt om Patrik Sjöö Marknadskommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 199 569 450 50 170 795 300 50 0 300
Övrig omsättning - - - - - - - - 485 -
Rörelseresultat (EBIT) 343 131 169 16 116 627 97 -490 405 265
Resultat efter finansnetto 39 132 158 -92 94 627 111 -489 121 -13
Årets resultat -1 77 139 -92 94 627 111 -489 121 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 683 970 966 669 703 732 4 6 7 0
Omsättningstillgångar 405 153 110 50 279 333 628 348 823 867
Tillgångar 1 087 1 124 1 075 719 981 1 064 631 354 830 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 518 619 692 697 933 966 439 327 817 696
Obeskattade reserver 0 44 12 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 254 255 281 0 0 0 0 0 0 83
Kortfristiga skulder 316 205 90 22 49 99 193 26 14 89
Skulder och eget kapital 1 087 1 124 1 075 719 981 1 064 631 354 830 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 520 309 90 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 163 97 28 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 150 144 144 127 100 0 0 0
Omsättning 1 199 569 450 50 170 795 300 50 485 300
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 199 569 450 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 712 406 118 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 348 136 174 16 118 629 99 -476 407 268
Nettoomsättningförändring 110,72% 26,44% 800,00% -70,59% -78,62% 165,00% 500,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 31,55% 37,72% 15,72% 2,23% 11,82% 58,93% 17,59% -138,14% -% 30,57%
Vinstmarginal 28,61% 74,52% 37,56% 32,00% 68,24% 78,87% 37,00% -978,00% -% 88,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,42% -9,14% 4,44% 56,00% 135,29% 29,43% 145,00% 644,00% -% 259,33%
Soliditet 47,65% 58,12% 65,24% 96,94% 95,11% 90,79% 69,57% 92,37% 98,43% 80,28%
Kassalikviditet 128,16% 74,63% 122,22% 227,27% 569,39% 336,36% 258,03% 892,31% 4 950,00% 488,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...