Visa allt om Feminenta AB
Visa allt om Feminenta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 424 1 353 1 276 40 105 1 313 1 612 1 510 364 113
Övrig omsättning - - - 1 249 1 212 - - - 1 075 1 064
Rörelseresultat (EBIT) 357 107 132 82 153 97 92 295 326 162
Resultat efter finansnetto 322 39 1 -357 11 38 -7 67 110 6
Årets resultat 189 25 -11 -319 4 20 3 21 34 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 760 3 750 3 841 3 948 4 351 4 195 4 279 4 080 4 173 4 302
Omsättningstillgångar 932 669 477 453 485 388 440 529 410 123
Tillgångar 4 692 4 419 4 318 4 401 4 837 4 583 4 719 4 609 4 583 4 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 418 394 405 414 510 490 487 467 432
Obeskattade reserver 80 0 0 0 51 51 41 66 41 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 005 3 652 3 672 3 760 4 075 3 707 3 790 3 700 3 700 3 700
Kortfristiga skulder 294 348 252 236 297 316 398 356 375 292
Skulder och eget kapital 4 692 4 419 4 318 4 401 4 837 4 583 4 719 4 609 4 583 4 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 132 234 96 0 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 6 19 6 0 5 14 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 2 6 10 12 69 81 82 9 31
Utdelning till aktieägare 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 424 1 353 1 276 1 289 1 317 1 313 1 612 1 510 1 439 1 177
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 0 0 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 424 - - - - 1 313 806 755 364 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 - - - - 212 174 95 9 118
Rörelseresultat, EBITDA 467 217 242 177 248 192 171 366 397 233
Nettoomsättningförändring 5,25% 6,03% 3 090,00% -61,90% -92,00% -18,55% 6,75% 314,84% 222,12% -%
Du Pont-modellen 8,63% 3,05% 3,27% 2,61% 3,39% 2,47% 2,35% 6,53% 7,11% 3,77%
Vinstmarginal 28,44% 9,98% 11,05% 287,50% 156,19% 8,61% 6,89% 19,93% 89,56% 147,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,80% 23,73% 17,63% 542,50% 179,05% 5,48% 2,61% 11,46% 9,62% -149,56%
Soliditet 8,00% 9,46% 9,12% 9,20% 9,34% 11,95% 11,02% 11,60% 10,83% 9,76%
Kassalikviditet 317,01% 192,24% 189,29% 191,95% 163,30% 122,78% 110,55% 148,60% 109,33% 42,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...