Visa allt om M.S. New Productions AB
Visa allt om M.S. New Productions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 303 133 1 126 734 448 722 242 565 323 981
Övrig omsättning - - - 34 292 46 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 -44 -32 -213 -142 212 -119 238 86 117
Resultat efter finansnetto 29 -48 -32 -215 -144 210 -120 238 86 117
Årets resultat 29 -48 -32 -215 -90 119 5 125 46 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 53 92 7 262 44 73 67 79 21
Omsättningstillgångar 175 226 302 489 586 767 575 596 391 255
Tillgångar 188 278 394 496 848 812 648 663 471 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 108 156 188 403 493 375 370 245 199
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 54 5 133 69 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 32 0 0 0 5 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 157 206 308 445 265 263 160 156 30
Skulder och eget kapital 188 278 394 496 848 812 648 663 471 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 303 133 1 126 768 740 768 242 565 323 981
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 303 133 1 126 734 448 722 242 565 323 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 19 77 43 70 44 23 4 29 40
Rörelseresultat, EBITDA 70 -4 15 -204 -129 241 -90 260 126 138
Nettoomsättningförändring 127,82% -88,19% 53,41% 63,84% -37,95% 198,35% -57,17% 74,92% -67,07% -%
Du Pont-modellen 15,96% -15,83% -8,12% -42,94% -16,75% 26,11% -18,36% 35,90% 18,26% 42,24%
Vinstmarginal 9,90% -33,08% -2,84% -29,02% -31,70% 29,36% -49,17% 42,12% 26,63% 11,93%
Bruttovinstmarginal 50,83% 45,11% 27,71% -4,90% 54,91% 89,20% 62,40% 32,39% 56,04% 16,21%
Rörelsekapital/omsättning 40,92% 51,88% 8,53% 24,66% 31,47% 69,53% 128,93% 77,17% 72,76% 22,94%
Soliditet 72,87% 38,85% 39,59% 37,90% 47,52% 65,62% 58,44% 70,25% 62,56% 84,06%
Kassalikviditet 35,29% 2,55% 36,89% 41,56% 73,71% 204,15% 62,74% 64,38% 50,64% 50,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...