Visa allt om Möteslabbet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 294 1 096 3 350 3 591 2 956 853 670 650 1 662 2 625
Övrig omsättning - 23 39 28 52 3 4 6 - 14
Rörelseresultat (EBIT) 344 -35 174 352 549 -22 -80 -70 219 302
Resultat efter finansnetto 342 -33 170 351 549 -23 -82 -74 222 303
Årets resultat 230 -3 126 190 422 -23 -67 0 118 209
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 10 16 26 31 38
Omsättningstillgångar 715 407 1 645 1 222 1 323 282 225 362 502 1 253
Tillgångar 715 407 1 645 1 222 1 328 292 240 388 533 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 124 247 312 452 30 54 120 239 331
Obeskattade reserver 101 57 90 90 0 0 0 15 93 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 260 225 1 308 820 876 262 187 252 201 924
Skulder och eget kapital 715 407 1 645 1 222 1 328 292 240 388 533 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 62 154 295 372 571
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 145
Löner till övriga anställda 414 440 848 1 075 699 343 236 1 308 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 133 150 272 338 299 140 130 141 255 541
Utdelning till aktieägare 125 0 120 190 330 0 0 0 118 210
Omsättning 1 294 1 119 3 389 3 619 3 008 856 674 656 1 662 2 639
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 294 1 096 1 675 1 197 1 478 284 335 650 831 1 313
Personalkostnader per anställd (tkr) 603 624 578 468 480 156 227 397 466 896
Rörelseresultat, EBITDA 344 -35 174 357 554 -16 -70 -60 226 312
Nettoomsättningförändring 18,07% -67,28% -6,71% 21,48% 246,54% 27,31% 3,08% -60,89% -36,69% -%
Du Pont-modellen 48,11% -7,62% 10,58% 28,81% 41,34% -7,53% -33,33% -18,04% 41,84% 23,45%
Vinstmarginal 26,58% -2,83% 5,19% 9,80% 18,57% -2,58% -11,94% -10,77% 13,42% 11,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,16% 16,61% 10,06% 11,19% 15,12% 2,34% 5,67% 16,92% 18,11% 12,53%
Soliditet 60,53% 41,39% 19,28% 30,96% 34,04% 10,27% 22,50% 33,71% 57,40% 27,68%
Kassalikviditet 275,00% 180,89% 125,76% 149,02% 151,03% 107,63% 120,32% 143,65% 249,75% 135,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...