Visa allt om AJ Controller AB
Visa allt om AJ Controller AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 338 681 714 697 2 025 2 654 1 267 2 124 1 674 1 371
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 519 -563 -85 429 1 862 208 374 518 324
Resultat efter finansnetto 49 520 -563 -85 439 1 862 211 374 518 324
Årets resultat 38 356 -127 -3 270 1 424 154 213 280 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Tillgångar 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 760 404 1 430 2 027 1 956 703 788 751 647
Obeskattade reserver 99 99 0 436 519 447 521 524 450 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 161 1 455 459 813 1 049 1 048 933 695 511
Skulder och eget kapital 843 1 020 1 859 2 325 3 359 3 452 2 271 2 245 1 896 1 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 263 865 468 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 15 802 319 310 295 256 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 5 419 100 180 370 224 184
Utdelning till aktieägare 300 300 0 900 593 199 170 240 176 176
Omsättning 338 681 714 697 2 025 2 654 1 267 2 124 1 674 1 371
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 714 697 1 013 1 327 634 1 062 837 686
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 3 46 633 235 397 767 476 419
Rörelseresultat, EBITDA 49 519 -563 -85 429 1 862 208 374 518 324
Nettoomsättningförändring -50,37% -4,62% -% -65,58% -23,70% 109,47% -40,35% 26,88% 22,10% -%
Du Pont-modellen 5,81% 50,98% -30,29% -3,66% 13,07% 53,94% 9,29% 16,66% 27,32% 21,85%
Vinstmarginal 14,50% 76,36% -78,85% -12,20% 21,68% 70,16% 16,65% 17,61% 30,94% 23,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,63% 126,14% 56,58% 267,72% 125,73% 90,54% 96,53% 61,77% 71,74% 70,90%
Soliditet 68,23% 82,08% 21,73% 75,33% 71,73% 66,21% 47,86% 51,91% 56,70% 59,36%
Kassalikviditet 342,68% 633,54% 127,77% 506,54% 413,16% 329,08% 216,70% 240,62% 272,81% 290,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...