Visa allt om Arn Hotel AB
Visa allt om Arn Hotel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -214 -13 -13 -13 -12 -12 -11 -13 -13 -42
Resultat efter finansnetto 118 1 344 2 489 1 338 1 635 1 390 2 582 -32 653 -75
Årets resultat 89 1 297 2 448 1 316 1 635 1 390 2 582 -32 653 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 855 3 600 900 700 670 670 670 670 670 670
Omsättningstillgångar 6 422 7 596 9 274 6 985 5 678 4 043 2 659 84 775 265
Tillgångar 11 277 11 196 10 174 7 685 6 348 4 713 3 329 754 1 445 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 884 11 095 10 098 7 650 6 334 4 699 3 309 727 759 901
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 2 9 9 675 5
Kortfristiga skulder 393 100 75 34 12 12 12 19 12 29
Skulder och eget kapital 11 277 11 196 10 174 7 685 6 348 4 713 3 329 754 1 445 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 0 0 0 600 795
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -214 -13 -13 -13 -12 -12 -11 -13 -13 -42
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,52% 99,10% 99,25% 99,54% 99,78% 99,70% 99,40% 96,42% 52,53% 96,36%
Kassalikviditet 1 634,10% 7 596,00% 12 365,33% 20 544,12% 47 316,67% 33 691,67% 22 158,33% 442,11% 6 458,33% 913,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...