Visa allt om L Soft AB
Visa allt om L Soft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -15 -11 -33 -31 -33 -33 -33 -50
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 31 1 109 -33 -33 -33 -71
Årets resultat 0 0 0 0 -15 1 109 -25 -24 -24 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 209 5 207 5 205 5 215 5 204 5 140 5 000 5 000 5 000 5 000
Omsättningstillgångar 141 143 145 145 240 288 288 375 367 359
Tillgångar 5 350 5 350 5 350 5 360 5 444 5 428 5 288 5 375 5 367 5 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 350 5 350 5 350 5 350 5 350 5 365 5 256 5 280 5 304 5 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 10 94 63 31 94 63 31
Skulder och eget kapital 5 350 5 350 5 350 5 360 5 444 5 428 5 288 5 375 5 367 5 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -15 -11 -33 -31 -33 -33 -33 -50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 98,27% 98,84% 99,39% 98,23% 98,83% 99,42%
Kassalikviditet -% -% -% 1 450,00% 255,32% 457,14% 929,03% 398,94% 582,54% 1 158,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...