Visa allt om Stora Blå Konfektion AB
Visa allt om Stora Blå Konfektion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 867 5 454 4 897 4 434 4 835 5 491 5 056 3 471 2 879 2 909
Övrig omsättning - - - - - - 7 - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 264 75 29 -86 21 102 180 112 62 48
Resultat efter finansnetto 247 65 12 -105 11 99 175 108 58 46
Årets resultat 188 20 0 -29 7 66 136 75 50 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 143 0 0 0 0 0 6 17 25
Omsättningstillgångar 977 1 209 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 692 368 330
Tillgångar 1 089 1 351 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 698 385 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 598 578 578 607 600 534 398 323 273
Obeskattade reserver 39 38 0 0 0 0 0 13 13 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 716 1 013 603 1 164 883 479 288 49 54
Skulder och eget kapital 1 089 1 351 1 591 1 181 1 771 1 483 1 013 698 385 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 140 288 205 187 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 899 689 675 605 579 604 558 336 236 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 242 153 212 183 166 228 289 221 201 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 867 5 454 4 897 4 434 4 835 5 491 5 063 3 471 2 896 2 909
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 289 1 818 1 632 1 478 1 612 1 830 1 685 1 157 960 727
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 282 306 267 251 334 381 261 214 193
Rörelseresultat, EBITDA 294 83 29 -86 21 102 186 123 82 65
Nettoomsättningförändring 25,91% 11,37% 10,44% -8,29% -11,95% 8,60% 45,66% 20,56% -1,03% -%
Du Pont-modellen 24,24% 5,55% 1,89% -7,20% 1,19% 6,88% 17,77% 16,19% 16,10% 13,52%
Vinstmarginal 3,84% 1,38% 0,61% -1,92% 0,43% 1,86% 3,56% 3,26% 2,15% 1,65%
Bruttovinstmarginal 34,12% 29,41% 33,90% 26,05% 26,70% 30,67% 34,79% 37,74% 38,73% 41,73%
Rörelsekapital/omsättning 10,37% 9,04% 11,80% 13,04% 12,55% 10,93% 10,56% 11,64% 11,08% 9,49%
Soliditet 74,97% 46,46% 36,33% 48,94% 34,27% 40,46% 52,71% 58,36% 86,33% 82,58%
Kassalikviditet 39,62% 28,63% 17,47% 43,12% 13,66% 20,27% 76,83% 55,90% 581,63% 429,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...