Visa allt om Trustmark Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 937 1 245 798 593 468 565 584 711 275 364
Övrig omsättning 22 - - - - - 1 78 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 63 12 99 28 -56 25 -66 3 7 -20
Resultat efter finansnetto 74 3 96 28 -56 25 -66 2 5 -21
Årets resultat -1 2 35 -1 -56 25 -66 2 5 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 149 213 23 33 35 54 77 96 137
Omsättningstillgångar 440 509 299 240 192 119 132 122 63 54
Tillgångar 440 658 513 263 226 154 186 199 159 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 103 136 101 102 103 103 109 106 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 162 198 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 330 394 179 162 124 51 83 90 52 90
Skulder och eget kapital 440 658 513 263 226 154 186 199 159 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 579 352 224 197 175 220 205 49 140
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 326 96 70 62 66 79 79 26 38
Utdelning till aktieägare 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 959 1 245 798 593 468 565 585 789 281 364
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 623 399 593 - 565 584 711 275 364
Personalkostnader per anställd (tkr) - 461 235 319 - 283 334 328 93 185
Rörelseresultat, EBITDA 104 76 116 38 -42 44 -43 35 48 32
Nettoomsättningförändring -24,74% 56,02% 34,57% 26,71% -17,17% -3,25% -17,86% 158,55% -24,45% -%
Du Pont-modellen 18,18% 1,82% 19,30% 10,65% -24,78% 16,23% -35,48% 1,51% 4,40% -10,47%
Vinstmarginal 8,54% 0,96% 12,41% 4,72% -11,97% 4,42% -11,30% 0,42% 2,55% -5,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,65% 96,58% 90,97% 88,87% 71,59% 93,82% 97,53%
Rörelsekapital/omsättning 11,74% 9,24% 15,04% 13,15% 14,53% 12,04% 8,39% 4,50% 4,00% -9,89%
Soliditet 22,95% 15,65% 26,51% 38,40% 45,13% 66,88% 55,38% 54,77% 66,67% 53,40%
Kassalikviditet 133,33% 129,19% 167,04% 148,15% 154,84% 233,33% 159,04% 134,44% 94,23% 50,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...