Visa allt om Trustmark Management Aktiebolag
Visa allt om Trustmark Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 844 937 1 245 798 593 468 565 584 711 275
Övrig omsättning - 22 - - - - - 1 78 6
Rörelseresultat (EBIT) 100 63 12 99 28 -56 25 -66 3 7
Resultat efter finansnetto 100 74 3 96 28 -56 25 -66 2 5
Årets resultat 0 -1 2 35 -1 -56 25 -66 2 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 149 213 23 33 35 54 77 96
Omsättningstillgångar 313 440 509 299 240 192 119 132 122 63
Tillgångar 313 440 658 513 263 226 154 186 199 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 103 136 101 102 103 103 109 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 9 162 198 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 330 394 179 162 124 51 83 90 52
Skulder och eget kapital 313 440 658 513 263 226 154 186 199 159
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 0 579 352 224 197 175 220 205 49
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 0 326 96 70 62 66 79 79 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
Omsättning 844 959 1 245 798 593 468 565 585 789 281
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 2 2 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 844 - 623 399 593 - 565 584 711 275
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 - 461 235 319 - 283 334 328 93
Rörelseresultat, EBITDA 100 104 76 116 38 -42 44 -43 35 48
Nettoomsättningförändring -9,93% -24,74% 56,02% 34,57% 26,71% -17,17% -3,25% -17,86% 158,55% -%
Du Pont-modellen 31,95% 18,18% 1,82% 19,30% 10,65% -24,78% 16,23% -35,48% 1,51% 4,40%
Vinstmarginal 11,85% 8,54% 0,96% 12,41% 4,72% -11,97% 4,42% -11,30% 0,42% 2,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,65% 96,58% 90,97% 88,87% 71,59% 93,82%
Rörelsekapital/omsättning 17,89% 11,74% 9,24% 15,04% 13,15% 14,53% 12,04% 8,39% 4,50% 4,00%
Soliditet 32,27% 22,95% 15,65% 26,51% 38,40% 45,13% 66,88% 55,38% 54,77% 66,67%
Kassalikviditet 193,21% 133,33% 129,19% 167,04% 148,15% 154,84% 233,33% 159,04% 134,44% 94,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...