Visa allt om SITE Scandinavian Information Technology AB
Visa allt om SITE Scandinavian Information Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 99 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 98 -1 -1 -1 -1 -6 -5 -1 -9
Resultat efter finansnetto -1 98 -1 -1 -1 -1 -6 -5 -1 -9
Årets resultat -1 28 -1 -1 -1 -1 -6 -5 -1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 134 135 206 207 209 210 211 217 222 223
Tillgångar 134 135 206 207 209 210 211 217 222 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 135 107 108 110 111 112 118 123 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 99 99 99 99 99 99 99 99
Skulder och eget kapital 134 135 206 207 209 210 211 217 222 223
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 98 -1 -1 -1 -1 -6 -5 -1 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 51,94% 52,17% 52,63% 52,86% 53,08% 54,38% 55,41% 55,61%
Kassalikviditet -% -% 208,08% 209,09% 211,11% 212,12% 213,13% 219,19% 224,24% 225,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...