Visa allt om Br. Håkanssons Skåne fastigheter AB
Visa allt om Br. Håkanssons Skåne fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 619 310 1 019 206 246 2 075 2 250 3 968 839 1 126
Övrig omsättning 817 - - - - 13 32 13 3 608 1
Rörelseresultat (EBIT) 573 -74 67 78 83 366 609 1 051 3 457 450
Resultat efter finansnetto 575 -48 104 122 65 360 541 901 3 342 291
Årets resultat 5 907 5 595 5 288 3 378 3 070 2 832 2 624 440 1 805 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 814 10 971 3 999 4 040 4 080 4 135 4 194 4 258 8 212 6 617
Omsättningstillgångar 5 736 8 998 13 534 9 562 6 406 6 718 5 953 4 747 144 254
Tillgångar 18 550 19 969 17 533 13 602 10 486 10 852 10 147 9 005 8 356 6 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 965 8 879 6 884 4 996 5 619 5 545 5 514 2 890 2 450 644
Obeskattade reserver 1 534 1 534 1 767 2 602 1 068 1 082 1 086 1 068 835 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 150 4 337 4 137 5 944
Kortfristiga skulder 6 051 9 556 8 882 6 003 3 799 4 224 1 398 710 934 282
Skulder och eget kapital 18 550 19 969 17 533 13 602 10 486 10 852 10 147 9 005 8 356 6 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 230 3 821 3 600 3 400 4 000 2 997 2 800 0 0 0
Omsättning 1 436 310 1 019 206 246 2 088 2 282 3 981 4 447 1 127
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 867 -23 107 118 138 425 673 1 115 3 527 581
Nettoomsättningförändring 99,68% -69,58% 394,66% -16,26% -88,14% -7,78% -43,30% 372,94% -25,49% -%
Du Pont-modellen 3,12% -0,14% 0,62% 0,92% 0,81% 3,37% 6,01% 11,74% 41,42% 6,56%
Vinstmarginal 93,38% -9,03% 10,60% 60,68% 34,55% 17,64% 27,11% 26,64% 412,51% 40,05%
Bruttovinstmarginal 98,06% 94,84% 19,14% 100,00% 100,00% 26,55% 36,67% 30,22% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -50,89% -180,00% 456,53% 1 727,67% 1 059,76% 120,19% 202,44% 101,74% -94,16% -2,49%
Soliditet 65,56% 50,46% 47,12% 50,83% 61,09% 58,44% 62,23% 40,63% 36,52% 9,37%
Kassalikviditet 94,79% 94,16% 126,57% 118,16% 103,92% 111,48% 176,04% 11,97% 15,42% 90,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...