Visa allt om L:a Harrie Jordbruks AB
Visa allt om L:a Harrie Jordbruks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 411 2 313 8 5 7 0 13 19 12 51
Övrig omsättning - - 1 275 909 1 244 1 212 2 218 683 1 189 767
Rörelseresultat (EBIT) -1 7 -16 -27 -47 42 12 12 33 52
Resultat efter finansnetto 329 658 5 -3 -19 53 36 36 48 62
Årets resultat 396 508 5 -3 -19 42 31 32 48 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 806 2 458 128 111 152 130 203 162 39 46
Omsättningstillgångar 15 410 51 67 68 200 141 75 272 152
Tillgångar 3 821 2 868 179 178 221 330 345 236 311 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 064 667 159 154 157 176 151 152 168 156
Obeskattade reserver 50 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 1 200 0 0 0 31 0 24 0 0
Kortfristiga skulder 708 850 20 24 63 123 193 60 143 42
Skulder och eget kapital 3 821 2 868 179 178 221 330 345 236 311 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Omsättning 1 411 2 313 1 283 914 1 251 1 212 2 231 702 1 201 818
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 7 -16 -27 -47 42 14 16 43 69
Nettoomsättningförändring -39,00% 28 812,50% 60,00% -28,57% -% -100,00% -31,58% 58,33% -76,47% -%
Du Pont-modellen 10,91% 25,87% 2,79% -1,69% -8,60% -% 10,72% 15,25% 15,76% 31,31%
Vinstmarginal 29,55% 32,08% 62,50% -60,00% -271,43% -% 284,62% 189,47% 408,33% 121,57%
Bruttovinstmarginal 0,50% 0,43% -15 912,50% -18 080,00% -17 071,43% -% -16 284,62% -2 231,58% -8 541,67% -1 023,53%
Rörelsekapital/omsättning -49,11% -19,02% 387,50% 860,00% 71,43% -% -400,00% 78,95% 1 075,00% 215,69%
Soliditet 28,87% 27,34% 88,83% 86,52% 71,04% 53,33% 43,77% 64,41% 54,02% 78,79%
Kassalikviditet 2,12% 48,24% 255,00% 279,17% 107,94% 162,60% 73,06% 125,00% 190,21% 361,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...