Visa allt om BOKA Vårdkompetens i Norden Aktiebolag
Visa allt om BOKA Vårdkompetens i Norden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 12 41 85 20 27 68 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -17 0 18 70 0 -3 4 8
Resultat efter finansnetto -6 -7 -16 2 20 71 0 1 5 8
Årets resultat -6 -7 -16 2 20 71 0 1 5 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 94 100 107 123 140 183 117 117 125 108
Tillgångar 94 100 107 123 140 183 117 117 125 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 95 102 118 135 178 107 106 106 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5 10 10 19 29
Skulder och eget kapital 94 100 107 123 140 183 117 117 125 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 32 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 10 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 12 41 85 20 27 68 214
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - 0 - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 68 214
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 43 115
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -17 0 18 70 0 -3 5 12
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -70,73% -51,76% 325,00% -25,93% -60,29% -68,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,63% 14,29% 38,25% 0,85% 0,85% 4,00% 7,34%
Vinstmarginal -% -% -% 16,67% 48,78% 82,35% 5,00% 3,70% 7,35% 3,74%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 983,33% 329,27% 209,41% 535,00% 396,30% 155,88% 36,92%
Soliditet 94,68% 95,00% 95,33% 95,93% 96,43% 97,27% 91,45% 90,60% 84,80% 73,39%
Kassalikviditet 1 880,00% 2 000,00% 2 140,00% 2 460,00% 2 800,00% 3 660,00% 1 170,00% 1 170,00% 657,89% 372,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...