Visa allt om ENGS Finansinvest AB
Visa allt om ENGS Finansinvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 616 451 577 560 524 541 260 626 378 1 605
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 213 -177 172 271 57 198 -92 -908 -107 -139
Resultat efter finansnetto 162 -225 114 196 -19 134 -140 -1 020 -218 -200
Årets resultat 182 -205 134 301 4 158 -117 -1 020 -218 -200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 800 2 806 2 975 3 144 3 313 3 482 3 651 3 820 1 657 1 806
Omsättningstillgångar 1 503 1 400 1 003 774 553 378 181 236 371 451
Tillgångar 4 303 4 206 3 978 3 918 3 866 3 860 3 832 4 056 2 028 2 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 602 1 421 1 626 1 492 1 191 1 187 1 029 1 145 506 724
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 357 376 396 416 521 545 568 592 0 0
Långfristiga skulder 2 195 2 200 1 817 1 866 1 917 1 966 2 016 1 968 1 392 1 402
Kortfristiga skulder 149 209 139 144 237 163 219 351 130 131
Skulder och eget kapital 4 303 4 206 3 978 3 918 3 866 3 860 3 832 4 056 2 028 2 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 35 65 37 0 0 0 0 0 26 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 20 11 0 0 0 0 0 8 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 616 451 577 560 524 541 260 626 378 1 605
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 616 451 577 560 524 541 260 626 378 1 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 95 48 20 - - - 2 34 150
Rörelseresultat, EBITDA 382 -8 341 440 226 367 77 -829 -28 -58
Nettoomsättningförändring 36,59% -21,84% 3,04% 6,87% -3,14% 108,08% -58,47% 65,61% -76,45% -%
Du Pont-modellen 4,95% -4,21% 4,32% 6,92% 1,47% 5,13% -2,43% -22,63% -9,12% -6,16%
Vinstmarginal 34,58% -39,25% 29,81% 48,39% 10,88% 36,60% -35,77% -146,65% -48,94% -8,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,92% 43,86%
Rörelsekapital/omsättning 219,81% 264,08% 149,74% 112,50% 60,31% 39,74% -14,62% -18,37% 63,76% 19,94%
Soliditet 37,23% 33,79% 40,87% 38,08% 30,81% 30,75% 26,85% 28,23% 24,95% 32,08%
Kassalikviditet 1 008,72% 669,86% 721,58% 537,50% 233,33% 231,90% 82,65% 67,24% 285,38% 330,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...