Visa allt om Aktiebolag Mikael Fjellström
Visa allt om Aktiebolag Mikael Fjellström

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 11 48 538 562 518
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -14 -29 -19 -41 -69 -545 -71 -121 -319
Resultat efter finansnetto -22 -14 -29 -19 -40 -69 -545 -68 -121 -318
Årets resultat -22 -14 -29 -19 -40 -69 -545 -68 -121 -233
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 17 36 56 121 163
Omsättningstillgångar 0 0 3 20 31 39 122 540 481 679
Tillgångar 0 0 3 20 34 57 158 596 602 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -114 -93 -78 -49 -30 10 79 169 237 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 92 81 69 65 47 80 427 365 484
Skulder och eget kapital 0 0 3 20 34 57 158 596 602 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 316 179 190 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 102 61 63 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 11 48 538 562 518
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 11 48 538 562 518
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 426 252 261 400
Rörelseresultat, EBITDA -21 -14 -29 -16 -27 -50 -526 8 -21 -221
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -77,08% -91,08% -4,27% 8,49% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -121,05% -344,94% -11,41% -20,10% -37,77%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -627,27% -1 135,42% -12,64% -21,53% -61,39%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 54,55% 77,08% 81,97% 71,00% 64,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -72,73% 87,50% 21,00% 20,64% 37,64%
Soliditet -% -% -2 600,00% -245,00% -88,24% 17,54% 50,00% 28,36% 39,37% 42,40%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 3,70% 28,99% 47,69% 82,98% 152,50% 126,46% 131,78% 140,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...